Vanuit autisme bekeken biedt magazine aan

De in 2013 gestartte werkgroep Vanuit autisme bekeken presenteert op donderdag 31 maart een magazine om aandacht te vragen voor een nieuwe kijk op autisme. Merel van Vroonhoven (voorzitter van de werkgroep en bestuursvoorzitter van de AFM) en Diederik Weve (ervaringsdeskundig lid van de werkgroep, werkzaam bij Shell) overhandigen het magazine aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. De overhandiging wordt kracht bij gezet door een optreden van Kazou, waarin dansers met autisme onder choreografie van Adriaan Luteijn (Introdans) een voorstelling opvoeren. De dag erna, vrijdag 1 april rijden 3 autismetreinen door Nederland. In de treinen en op de stations vinden verschillende masterclasses en workshops plaats. 

De werkgroep Vanuit autisme bekeken werkte de afgelopen twee-en-half jaar aan een programma om (kleine) betekenisvolle verbeteringen te realiseren waardoor mensen met autisme beter kunnen participeren. Binnen de werkgroep en het programma werkten mensen met en zonder autisme intensief samen. Het magazine dat Vanuit autisme bekeken presenteert op donderdag 31 maart geeft een overzicht van de resultaten van het programma. Zo ontwikkelde zij een Maatschappelijke businesscase voor de levensbrede aanpak, een nieuwe manier van ondersteunen van mensen met autisme. Hiermee gaven zij inzicht in wat deze aanpak de samenleving kan opleveren. Ook liet zij onderzoek doen naar hoe het diagnoseproces bij autisme verbeterd kan worden. Binnen het programma werden verder verschillende handreikingen en drie websites ontwikkeld: watvindik.nl; autismewegwijzer.nl; uaanzet.nl, die respectievelijk mensen met autisme zelf, hun naasten en professionals helpt bij het beter leren begrijpen en omgaan met autisme. Vanuit autisme bekeken ging met scholen op zoek naar innovatieve oplossingen om ook voor kinderen met autisme passend onderwijs te bieden en begeleidde bedrijven en medewerkers bij het creëren van openheid over autisme op de werkvloer.

Theaterwerkplaats Kazou is een initiatief van het Leo Kannerhuis. Jongeren met autisme voeren onder choreografie van Adriaan Luteijn van Introdans een (verkorte versie) van de voorstelling Active but odd op.

Autismetreinen – Sander Dekker in gesprek met leerlingen met autisme
Aan de vooravond van de Autismeweek, rijden op vrijdag 1 april drie autismetreinen door Nederland. Vanuit Enschede, Nijmegen en Den Haag vertrekken treinen op weg naar Utrecht waar de slotmanifestatie Vanuit autisme bekeken plaatsvindt. Met deze actie, die mede mogelijk is gemaakt dankzij belangeloze medewerking van NS, wil de werkgroep Vanuit autisme bekeken aandacht vragen voor een inclusieve samenleving en de beweging die zij in gang hebben gezet om dit te bereiken. Om de beweging naar een meer inclusieve samenleving een positieve impuls te geven, vinden zowel in de treinen als bij diverse stations kleinschalige, inspirerende workshops en masterclasses plaats. Zo gaat onder andere staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de trein vanuit Den Haag in gesprek met leerlingen met autisme over het door hen ontwikkelde ‘Spoorboekje Onderwijs vanuit autisme bekeken’, komen in Deventer ondernemers bij elkaar om te praten over inclusief ondernemen, en werkt men in Enschede aan een stappenplan om ervaringsdeskundigheid op te nemen in Sociale Teams.

Meer nieuws