Auti-treff wil JADOS zorg in Zuid-Limburg

Tijdens de AUTI-TREFF bijeenkomst op 22 maart jl. heeft Stichting JADOS een presentatie gegeven over de gespecialiseerde ondersteuning die zij bieden aan (jong)volwassenen met autisme. In onze regio Zuid-Limburg is al heel lang een groot tekort aan passende (beschermde) woonlocaties en ondersteuning voor (jong)volwassenen met autisme. Nu de gemeente verantwoordelijk is voor deze ondersteuning is deze situatie nog meer verslechterd omdat deze weinig oog heeft voor de specifieke ondersteuningsbehoefte van mensen met autisme. Dit geldt ook voor het beschermd wonen, mensen met autisme kunnen vrijwel alleen nog terecht in een algemene voorziening voor beschermd wonen. De gemeente wil hierin geen onderscheid maken t.a.v. de ondersteuningsbehoeftes van mensen met andere psychische aandoeningen. Daarnaast hanteren veel gemeentes in onze regio een ontmoedigingsbeleid voor het PGB waardoor ook het vinden van passende ondersteuning moeilijker is geworden. Tijdens deze bijeenkomst werd door JADOS aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van het starten van een IVA Woonlocatie in Zuid-Limburg en de mogelijkheid voor ambulante ondersteuning aan (jong) volwassenen die de stap naar zelfstandig wonen al hebben kunnen zetten. De medewerkers van JADOS zijn na een korte inleiding met de individuele deelnemers aan deze bijeenkomst in kleine groepjes in gesprek gegaan. Er was daardoor veel ruimte voor het stellen van vragen. De frustratie over het lokale Wmo-beleid, het onbegrip van indicatiestellers, de verhalen van soms al jarenlange zoektochten naar een passende woonlocatie en ondersteuning zijn schrijnend. In deze regio is een duidelijke behoefte aan de ondersteuning zoals JADOS die kan bieden! Deelnemers proberen de gemeentes hiervan te overtuigen zodat er snel een of liefst meerdere woonlocaties van JADOS kunnen starten in Zuid-Limburg.

AUTI-TREFF is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme, hun familie en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met autisme. De bijeenkomsten vinden elke 3e donderdagvond van de maand plaats in Heerlen in het wijksteunpunt aan de Peter Schunckstraat 340A in Heerlen. Info: autitreff@gmail.com

Meer nieuws