Toezichthouders positief

De afgelopen tijd hebben wij in diverse gemeenten in het land geplande routine controles gehad van toezichthouders vanuit de Wmo. De toezichthouder heeft onderzocht op welke wijze JADOS zorg draagt voor goede kwaliteit en met name naar de wijze waarop de aanbieder de cliëntgerichtheid, de professionele standaard en de veiligheid van de ondersteuning waarborgt en uitvoert. In alle steden waren de conclusies zeer positief. Een mooi compliment voor onze medewerkers.

Meer nieuws