Aanvullende richtlijnen coronavirus

Beleid JADOS m.b.t Coronavirus versie 24 maart 2020 18.00 uur

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen die gisteren zijn afgekondigd door de regering heeft JADOS aanvullende maatregelen getroffen t.a.v. thuisquarantaine en het ontvangen van bezoek. Voor een deel hebben we te maken met richtlijnen die ons worden voorgeschreven, maar op onderdelen is er ook ruimte om onze eigen keuzes te maken. Dat is fijn omdat er verschillen zijn per type locatie of groepssamenstelling. Maar het is ook een voortdurende afweging tussen het leveren van passende zorg aan de kwetsbare doelgroep waar wij mee werken, de veiligheid van bewoners, medewerkers en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen dan ook benadrukken dat naast het algemene beleid de regionale maatwerk oplossingen essentieel blijven. Maatregelen zijn vooralsnog van toepassing t/m 6 april a.s.

Richtlijnen rondom thuisquarantaine en bezoek

Bij de uitvoering van deze richtlijn maken we bij JADOS onderscheid in 3 type locaties. Iedere type kent zijn eigen criteria en invulling van de maatregelen. Aan alle teams is vandaag (24 maart) de opdracht gegeven om op zo kort mogelijke termijn in samenspraak met regiomanager en cliënten te bepalen welke type locatie ze zijn en de maatregelen te bespreken. Het type bepaalt namelijk de maatregelen die gelden. Voor sommige locaties is dit heel duidelijk. Voor andere locaties is het mogelijk hier keuzes in te maken. Cliënten die op dit moment niet op locatie zijn worden indien mogelijk meegenomen in de besluitvorming en ieder geval geïnformeerd over het besluit.

Type 1: ‘Technisch gezien’ een gezamenlijke groep/huishouden:

 • Wanneer je op de locatie sanitair en/of keuken/kamer deelt.
 • Wanneer je wel gescheiden kamers/eigen sanitair hebt maar wel samenleeft als groep.
 • Wanneer eventuele bezoekers gezamenlijke ruimtes (van JADOS) moeten betreden.
 • Het niet mogelijk is om de fysieke afstand van anderhalve meter t.o.v. elkaar te waarborgen.

Maatregelen:

De volgende maatregelen nemen we in het belang van iedereen die woont en werkt op de locatie.

Bezoek

 • Sociale contacten (face to face) worden zoveel mogelijk beperkt.
 • Ook bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt. JADOS volgt de richtlijn vanuit de GGZ waarbij 1 persoon per bewoner maximaal 1 uur per dag is toegestaan. Met een maximum van 3 bezoekers tegelijkertijd mits afstand van 1,5 meter ten opzichte van iedereen in huis gewaarborgd kan worden. Indien uitzonderingen nodig of mogelijk zijn dan kan dat in overleg met begeleiding.
 • Begeleiders gaan met cliënten in gesprek om de reisbewegingen tussen ouders en de locatie zoveel mogelijk te beperken om onnodig risico te voorkomen.

Thuisquarantaine:

 • Wanneer 1 van de huisgenoten kucht, hoest en/of verkouden is én daar ook koorts bij krijgt, moeten alle bewoners thuis blijven.
 • Bewoners moeten zich hier bewust van zijn. Wanneer ze dit liever niet willen, kunnen ze er voor kiezen elders (bijvoorbeeld ouders) te gaan wonen. LET OP. Dit kan alleen zolang er nog niemand op de locatie koorts heeft of pas weer vanaf het moment dat niemand meer koorts heeft.
 • Zorg kan gewoon op de locatie worden geboden. Medewerkers maken geen (beperkt) gebruik van de gezamenlijke/algemene voorzieningen. Vanzelfsprekend worden de hygiëne maatregelen in acht gehouden en ook de anderhalve meter afstand nemen we in acht.

Type 2: Zelfstandig huishouden

 • Wanneer bewoners over een eigen woonruimte beschikken.
 • Wanneer ze in hun dagelijks functioneren niet afhankelijk zijn of gebruik maken van gezamenlijke ruimtes van JADOS.
 • Wanneer ze ervoor kiezen niet als groep te functioneren.
 • Wanneer bewoners wel over een eigen woonruimte beschikken maar daarnaast kiezen voor gezamenlijk gebruik of functioneren als groep, zullen ze een keuze moeten maken. Wanneer ze wel als groep willen blijven functioneren, vallen ze onder type 1 met de daarbij behorende maatregelen.

Maatregelen

Hiervoor gelden geen aanvullende maatregelen t.o.v. de richtlijnen vanuit het RIVM en zijn de RIVM richtlijnen ten aanzien van bezoek en quarantaine leidend.

Type 3: Tussensituaties/meerdere huishoudens

 • Wanneer een situatie van toepassing is of gecreëerd kan worden dat begeleiding weliswaar tussen 2 huizen/appartementen heen beweegt, maar bewoners dit niet doen.

Maatregelen

Hier gelden dezelfde maatregelen als bij ‘Type 1’ met uitzondering dat ze alleen gelden voor het ‘huishouden/de groep die samenwoont’ waar de persoon met koorts woont en dus niet voor de gehele locatie. Het spreekt voor zich dat m.u.v. begeleiding, bewoners niet het andere huis betreden of fysiek contact hebben met bewoners van de andere locatie.

Ambulante dienstverlening

In algemene zin hebben de aangescherpte maatregelen rondom thuis quarantaine en bezoek voor cliënten die wij ambulant begeleiden geen gevolgen. Hiervoor zijn de RIVM richtlijnen t.a.v. bezoek en quarantaine leidend.

Voor ‘ambulante locaties’ zal veelal gelden dat zij onder type 2 zullen vallen.

Extra beschermingsmiddelen

Omdat wij fysiek contact met onze cliënten over het algemeen goed kunnen beperken door 1,5 meter afstand te houden, hebben wij volgens RIVM richtlijnen geen extra beschermingsmiddelen als handschoenen nodig. Tevens willen we geen onnodig beroep doen op dergelijke middelen.

Daarnaast willen we benadrukken dat voor de veiligheid van cliënten en medewerkers bij alle afspraken de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk gehanteerd wordt.

Communicatie met netwerk cliënt

Voor de communicatie met het netwerk van onze cliënten en overige relaties maken we gebruik van de website van JADOS, Stumass, Capito Wonen en IVA. Wel hebben we gemeend toch een brief op te moeten stellen die in overleg met cliënt gedeeld kan worden met zijn/haar netwerk waarin we dit toelichten.

 

 

Meer nieuws