Coronavirus: welke maatregelen treft JADOS (Stumass, Capito Wonen, IVA)?

Update 17-03-2020 – 9 uur.

Blijf in gesprek

Hoe medewerkers en cliënten de coronasituatie ervaren, verschilt per persoon. Belangrijk advies aan iedereen is om in gesprek en contact met elkaar te blijven, zodat we steun vinden bij elkaar en elkaar helpen. Contact en verbinding blijven belangrijk om met dit soort bijzondere omstandigheden om te gaan.

JADOS volgt richtlijn RIVM en advies zorgverleners

JADOS volgt de richtlijnen vanuit het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM en het advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis in het bijzonder. Deze adviezen zijn dan ook leidend voor het beleid van JADOS. Eventueel aangevuld met extra (preventieve) richtlijnen. Logischerwijs verwachten wij van al onze cliënten, medewerkers en bezoekers dat zij de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM volgen, zodat we samen voor elkaars gezondheid zorgen.

Continuïteit van zorg

Uitgangspunt is dat begeleiding zo lang mogelijk op de normale manier door kan blijven gaan, zonder dat begeleiders en cliënten een onnodig risico voor elkaars gezondheid betekenen. Het kan mogelijk wel zo zijn dat we de zorg in specifieke situaties in overleg tijdelijk anders moeten inrichten. Deze aanpassingen zullen niet langer toegepast worden dan nodig is.

Op dit moment leidt eventuele extra druk nog niet tot roosterproblemen. Het is niet ondenkbaar dat dit de komende tijd verandert door bijvoorbeeld medewerkers met klachten, zieke medewerkers of de thuissituatie van medewerkers. Teams zullen hierin (regio overstijgend) zo goed mogelijk onderling samenwerken. Met flexibiliteit maar vooral ook creativiteit hopen we zo lang mogelijk zorg te kunnen blijven bieden aan onze cliënten.

Begeleiding AB cliënten

Bij de begeleiding van AB cliënten (van alle formules) wordt vooraf met cliënt in goed overleg afgestemd of een fysieke afspraak door kan gaan of dat de afspraak op afstand plaats vindt, waarbij videobellen de voorkeur heeft. Criteria die meegenomen worden in een beslissing zijn:

  • Gezondheid(sklachten) cliënt
  • Gezondheid(sklachten) medewerker
  • Noodzaak tot het wel of niet hebben van een fysieke afspraak vanuit zorgbehoefte cliënt.

Waarschijnlijk zullen veel werktrajecten stil komen te liggen of minder tijd vragen. De beschikbaarheid van medewerkers die belast zijn met deze trajecten en nu vrij komt zullen we, indien nodig, bij andere teams benutten.

Voorkomen gelijktijdige besmetting van medewerkers

Om gelijktijdige besmetting te voorkomen in relatie tot de continuïteit van zorg vinden overdrachtsmomenten digitaal plaats. Daarnaast wordt onderling contact tussen medewerkers zoveel mogelijk gemeden en worden roosters eventueel hierop aangepast.

Afspraken met externen

Afspraken met externen worden zo veel mogelijk beperkt. Wanneer het noodzakelijk is een afspraak door te laten gaan, wordt altijd vooraf hierover met alle betrokken overlegd. Daarnaast geldt voor:

Kennismakingen op locaties: Deze gaan t/m 6 april NIET meer door. Kennismakers nemen zelf contact met betrokken op en stemmen direct af of zij op een andere manier de kennismaking vorm kunnen geven (telefonisch, video op website etc…) Nieuwe aanmeldingen worden volgens de standaard werkwijze verwerkt!

Intakes: Deze gaan op dit moment nog wel door, maar hiervoor geldt:

  • Als eerste: Beleid van gemeente (t.a.v. wel of niet door laten gaan van keukentafel gesprekken etc.) is leidend.
  • Altijd in overleg met betrokkenen.
  • Wanneer het kan digitaal/videobellen.

Nieuwe medewerkers/nieuwe cliënten

Op dit moment mogen nieuwe medewerkers en nieuwe cliënten starten. Ook dit gaat altijd in goed overleg en is per situatie afhankelijk.

Bezoek op locaties

Voor iedereen geldt dat het sociaal contact zoveel mogelijk geminimaliseerd dient te worden. In de praktijk kan de uitwerking hiervan per situatie verschillen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kwetsbare doelgroepen in een gebouw. Belangrijk is om elkaar hierop te attenderen en indien nodig hier het gesprek over aan te gaan.

Fysieke sluiting Centraal Kantoor

Vanaf 17 maart t/m in eerste instantie 6 april is het centraal kantoor fysiek gesloten. Alle medewerkers zetten hun werkzaamheden voort vanuit een thuiswerksituatie. De algemene telefoonnummers van JADOS en alle 3 de formules zijn bereikbaar (026-3530340 t/m 026-3530343). Omdat deze in de thuiswerksituatie allemaal over 1 lijn lopen kan het zijn dat je niet een medewerker aan de lijn krijgt, maar de voicemail. Wij vragen hiervoor je begrip. Ook kun je via e-mail een terugbel verzoek sturen. Vermeld duidelijk je naam, indien bekend door wie je teruggebeld wilt worden, je contactgegevens en het onderwerp. Locaties of medewerkers met een rechtstreeks nummer zijn zoals gebruikelijk bereikbaar.

Vragen

Wanneer je vragen hebt, verzoeken wij je in eerste instantie contact op te nemen met je vaste contactpersoon bij JADOS (Stumass, Capito Wonen, IVA). Of klik op ‘Ik heb een dringende vraag’.

N.B. Medewerkers en cliënten hebben persoonlijke informatie ontvangen.

 

Meer nieuws