Een mooiere samenleving

JADOS heeft haar missie en visie herzien. Passend bij hoe wij anno 2018 tegen autisme aankijken. Ambitieus? Misschien wel. Maar realistisch genoeg om ons er hard voor te maken en het nog meer toe te passen in onze dienstverlening en in de samenwerking met de mensen om ons heen.

Visie JADOS
JADOS vindt dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. De samenleving heeft diversiteit nodig. Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen en zoeken allemaal een plek binnen de samenleving die bij hen past. Het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit wat bijdraagt aan een beter functionerende en mooiere samenleving.

Missie JADOS
JADOS biedt begeleiding op diverse levensgebieden aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan. Het vergroten van de kwaliteit van leven en van de zelfstandigheid zijn hierbij uitgangspunten.
JADOS streeft naar zelfstandigheid van mensen met autisme door te verbinden met de directe sociale omgeving en met de samenleving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid. Op deze manier wordt de afhankelijkheid van de hulpverlening geminimaliseerd en is voor de meeste mensen die wij begeleiden onze dienstverlening tijdelijk.
Wij richten ons op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose om zorg op maat te kunnen bieden. Hierbij benutten wij de eigen kracht en kennis van de mensen die wij begeleiden door de begeleiding samen met hen vorm te geven.
Als organisatie is JADOS ingebed in de samenleving. Onze visie en missie realiseren wij dan ook samen met anderen. Tevens leveren wij een bijdrage aan de kennis over autisme in Nederland, mede door onze eigen kennis en ervaring te verzamelen en weer uit te dragen.

Meer nieuws