Eigen regie bij verzuim

JADOS heeft al langere tijd de behoefte om over te stappen naar een andere arbodienst die beter aansluit op de organisatie en haar medewerkers. Als organisatie werken we in onze zorgverlening o.b.v. eigen regie. In het verzuim bij medewerkers willen we hier ook meer naar toe. Immers hebben medewerkers zelf vaak ook ideeën over wat goed voor hen is voor de re-integratie bij verzuim. Het welzijn van de medeweker staat voorop. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat we medewerkers preventief kunnen ondersteunen, zodat ze zich goed in hun vel blijven voelen.

JADOS is tevens gegroeid als organisatie en groeit nog steeds. Coverz consultancy sluit qua capaciteit hier goed op aan. Coverz werkt met een landelijke dekking waarbij we in de samenwerking zowel preventief als bij verzuim samen zullen optrekken. Coverz werkt met een verzuimcoach die afhankelijk van de situatie preventieve en/of verzuim- en reintegratiegesprekken voert met de medewerker of aansluit bij de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker.

We kijken uit naar een prettige samenwerking met Coverz.

Meer nieuws