Enthousiasme bij bewoners voor socratisch begeleiden

JADOS geeft al een aantal jaren (zelf ontwikkelde) interne cursussen om de deskundigheid van de medewerkers te blijven bevorderen. Eén van die interne cursussen is socratisch begeleiden. Deze cursus is gebaseerd op de filosofie van Socrates: “Ik weet niets behalve dat ik niets weet”. Begeleiders leren hun eigen ideeën een aannames aan de kant te zetten en vanuit oprechte onwetendheid het gesprek met bewoners aan te gaan. Dit zorgt voor een open gesprek waar verrassende inzichten uit kunnen ontstaan. Op de derde cursusdag oefenen de begeleiders met deze techniek in een gesprek met de bewoners van de verschillende formules van JADOS. We hebben een oproep gedaan aan alle bewoners en vanuit het hele land kwamen er zoveel enthousiaste aanmeldingen. Het aantal lag zelfs hoger dan het aantal cursisten. Ontzettend fijn om te zien dat ook onze bewoners het belang van socratisch begeleiden inzien en hun medewerking hieraan willen verlenen. In het najaar starten we opnieuw met een groep cursisten. Zodat uiteindelijke al onze bewoners bij hun eigen begeleiders terecht kunnen voor een socratisch gesprek.

Meer nieuws