Externe ISO audit

checkOnlangs heeft bij JADOS de externe ISO audit plaatsgevonden. Deze audit bestond uit gesprekken tussen de externe auditor van DEKRA en verschillende medewerkers van JADOS van centraal kantoor, Capito Wonen, IVA en Stumass. De algemene indruk van de externe auditor was positief en we behouden dan ook onze ISO certificering. De auditor heeft 4 afwijkingen geconstateerd; processen waarbij de praktijk en wat hierover beschreven staat niet op elkaar aansluiten of waar zaken beter geregeld kunnen worden. De constateringen van de auditor sluiten goed aan bij de plannen van JADOS en zijn een bevestiging van de koers die we varen. Een aantal afwijkingen was door ons reeds geconstateerd waardoor we op dat gebied al aan verbetering werken.  Alle direct betrokkenen gaan met de afwijkingen aan de slag zodat we ze in de toekomst kunnen voorkomen.

Meer nieuws