Goede start voor Stumass Amsterdam

Het gaat goed met Stumass Amsterdam. Na oplevering van de locatie in ‘Little Manhatten’ zijn we hier gestart met het bieden van ambulante begeleiding. Studenten wonen zelfstandig, krijgen ambulante begeleiding (dus begeleiding op afspraak), maar wonen wel samen met allemaal andere studenten met autisme bij elkaar. Daarnaast begeleiden we ook studenten met autisme die elders zelfstandig wonen. Inmiddels is de groep zo groot dat een team van 3 medewerkers is geformeerd. De verbinding met collega zorgorganisaties komt goed op gang. En ook de contacten met de gemeente zijn goed. Het Stumass aanbod voorziet duidelijk in een behoefte. De verwachting is dan ook dat we verder zullen groeien en nog meer studenten met autisme in Amsterdam kunnen helpen bij hun ontwikkeling op het gebied van wonen, studeren en leven.

Meer nieuws