IVA Groningen opent tweede locatie

IVA Groningen is dusdanig gegroeid dat de huidige locatie wordt uitgebreid naar twee IVA locaties.  Hierdoor ontstaan IVA Groningen 1 en IVA Groningen 2. Naast deze uitbreiding door het stijgende aantal bewoners, begeleiden we in Groningen een steeds groter wordende groep ambulante cliënten. Een ontwikkeling waar we erg blij mee zijn omdat we zo steeds meer mensen met autisme op weg helpen naar een toekomstbestendiger leven. Meer weten? Kijk op onze website voor meer informatie over onze dienstverlening,  IVA Groningen of hoe je je kunt aanmelden. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen via 06-45729961 (aanmeldfunctionaris) of  026-3530341.

Meer nieuws