Kwaliteit dienstverlening basis voor JADOS contracteringen

In vrijwel alle steden waar JADOS ambulante begeleiding biedt zijn we inmiddels ZIN gecontracteerd. Dit houdt in dat al deze gemeentes ons als zorgaanbieder erkennen en op basis van organisatorische maar vooral ook kwalitatieve kenmerken graag met ons willen samenwerken. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Het traject van contractering verschilt per gemeente. In 2017 hebben wij in meerdere gemeenten een traject doorlopen waarbij een zorginhoudelijke kwaliteitstoets een belangrijk onderdeel was van het contracteren. En het ook niet vanzelfsprekend was gecontracteerd te worden. Dit bracht een zekere spanning met zich mee, maar was ook erg nuttig omdat het ook ons dwong kritisch te kijken naar onze eigen dienstverlening en verbetermogelijkheden. Gelukkig behaalde de dienstverlening van Stumass, Capito Wonen en IVA (JADOS) goede rapportcijfers en zijn alle trajecten succesvol afgerond met een handtekening onder het ZIN contract. Een resultaat waar we gezamenlijk trots op mogen zijn.

Meer nieuws