Modulaire re-integratiediensten bij IVA

Het UWV heeft nieuwe diensten in haar pakket opgenomen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen begeleiden bij het vinden en behouden van werk: modulaire re-integratiediensten. Sinds 1 juli mogen wij deze diensten vanuit IVA ook aanbieden voor onze doelgroep.

De modulaire re-integratiediensten bestaan uit vier producten (los én in combinatie met elkaar in te zetten) en zorgen ervoor dat we nog meer tijd en uren hebben om mensen echt goed te kunnen helpen.

De vier producten:

Participatie Interventie
Doel van deze interventie is dat klant zodanig wordt geactiveerd dat hij deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband. Dit speelt bij bijvoorbeeld een sociaal isolement (weinig contacten buiten het eigen gezin). Het traject is succesvol als de klant na afloop in staat is om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis en in staat is om zelfstandig activiteiten binnen en buiten zijn eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname
Doel van deze product is de fysieke- en psychische weerbaarheid van de klant verhogen. Het gaat onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Het leren stellen van grenzen, de (eerste, voorzichtige) opbouw van belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit van de klant zijn verbeterd en kan de klant structureel deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband.

Praktijk Assessment
Doel van dit product is inzicht verkrijgen of en zo ja binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk is toe te leiden. En wat daar voor nodig is. Je kunt hiermee op een of meerdere werkplekken een snuffelstage regelen, waarbij coaching mogelijk is.

Begeleiding tijdens scholing
Doel van dit product is om tijdens scholing die volgens het UWV nodig is om aan het werk te gaan begeleiding te bieden bij het behalen van de opleiding. Bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding, contact met docenten, enzovoorts.

Meer nieuws