Nijmegen historisch vertrekpunt voor thematrein autisme

Het allereerste studentenhuis in Nederland van Stumass staat in Nijmegen. Bij de feestelijke opening in 2009 werden de nieuwe bewoners geïnterviewd door het AD, de Volkskrant en het studentenblad van de Radboud Universiteit. Maar de SBS6-filmploeg van Hart van Nederland werd resoluut de toegang geweigerd, er zijn immers grenzen aan wat je als student met autisme allemaal aan kan. De verkregen publiciteit was toch voldoende om snel een tweede huis in Nijmegen te openen waar studenten met autisme begeleid konden gaan wonen. En om niet veel later ook in andere studentensteden aan de slag te gaan. Stumass kreeg in 2011 zelfs een zusje voor MBO-studenten (Capito Wonen) en in 2013 een zusje voor mensen met werk IVA (In voor autisme). Inmiddels werken deze drie organisaties samen in de stichting JADOS (Just a different operating system). JADOS gelooft dat mensen met autisme net als ieder ander een succesvolle maatschappelijke carrière kunnen hebben, mits er op de belangrijke domeinen wonen, studeren en werken, en in de verschillende levensfases de juiste dosis begeleiding is.

Omdat de visie van Vanuit autisme bekeken sterk overeen komt met de filosofie van JADOS leek het ons beide een goed idee om samen WMO-wethouder B. Frings uit te nodigen voor het feestelijk uitzwaaien van de autismetrein. Bij deze gelegenheid overhandigden bewoners van JADOS de wethouder de maatschappelijke businesscase van Vanuit autisme bekeken. De wethouder riep op zijn beurt de aanwezigen op om de politiek te blijven prikkelen met vragen uit de praktijk, zodat preventieve ondersteuning van jongeren met autisme zich kan blijven ontwikkelen. Als het om begeleid wonen voor studenten en werkzoekenden met autisme gaat is Nijmegen immers het vertrekpunt gebleken.

Meer nieuws