Tevreden cliënten, maar ruimte voor verbetering

In november en december 2016 is een Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd onder cliënten van JADOS. Het is voor het eerst dat we het jaarlijkse CTO uit hebben besteed. Ongeveer 37% van de cliënten heeft deelgenomen.
Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten aan IVA, Stumass en Capito Wonen geven is respectievelijk 7,61; 7,68 en 6,86. Hiermee benaderen de eerste twee organisaties de doelstelling van ‘Tevredenheid’ waar de organisaties streven naar een ‘8’. Reden om tevreden te zijn, maar ook om verder te werken aan de kwaliteit. Zo zal Capito Wonen extra aandacht krijgen, waarbij in eerste instantie onderzocht zal worden wat dit cijfer uitdrukt: sluit het begeleidingsaanbod niet goed genoeg aan bij de behoefte of is er iets anders aan de hand? Een opvallend resultaat is dat cliënten die ambulante begeleiding afnemen tevredener zijn dan cliënten die begeleid wonen. Verder zijn cliënten over het algemeen tevreden over de begeleiders, een fijn compliment voor onze begeleiders! Feedback is er ook en die komt er vooral op neer dat we in bejegening nog te leren hebben en dat cliënten minder vaardigheden leren dan ze zouden willen. Cliënten scoren met name negatiever op meer ‘overstijgende’, organisatorische, onderdelen van onze dienstverlening, zoals de afhandeling van klachten en de informatie voorziening. Ook ervaren cliënten teveel wisselingen in het begeleidingsteam. Dit heeft onze aandacht. Waar nodig zullen we verder onderzoeken hoe we deze onderdelen kunnen verbeteren.

Meer nieuws