Uitbreiding jobcoaching en werktoeleiding

Naast de welbekende combinatie van woonbegeleiding én werkbegeleiding biedt IVA mensen met autisme steeds vaker trajecten rondom het vinden en behouden van werk aan, zonder dat daar een vorm van woonbegeleiding aan is gekoppeld.

Al langere tijd wordt IVA in steeds meer regio’s gevraagd voor autisme-gespecialiseerde jobcoaching- en re-integratietrajecten. Werkgevers, werkzoekenden, werknemers, UWV en gemeenten weten IVA steeds beter te vinden als aanbieder van specialistische jobcoaching. Aangezien we graag zoveel mogelijk mensen ondersteuning bieden bij het vinden en behouden van werk, en onze dienstverlening op prijs gesteld wordt, gaan we o.a. werken met werkcoaches.

De werkcoach is een nieuwe specialist bij IVA. De Werkcoach richt zich volledig op werktoeleiding en jobcoaching en heeft hierdoor een groot specialisme omtrent wet- en regelgeving met betrekking tot ‘Werk en inkomen”. Eind 2019 zijn de eerste werkcoaches gestart.

Website

De website van IVA is uitgebreid met de nieuwe dienstverlening. Meer informatie over de gespecialiseerde ondersteuning voor mensen met autisme bij het vinden en behouden van werk vind je op https://www.invoorautisme.nl/werken/  of neem contact op met Arjan van de Does of Détje Stapel.

 

 

Meer nieuws