Visie op prikkels

Dit jaar verliep de Autismeweek anders dan normaal. Door het corona virus zijn alle bijeenkomsten in de Autismeweek afgelast. Ondanks dat wilden we wel stilstaan bij het thema: ‘Prikkels’. Maar wat zijn prikkels nou eigenlijk? Wanneer is iemand over- of onderprikkeld?

Wanneer we bij autisme spreken over ‘overprikkeling’, worden we gemakkelijk op een verkeerd of beperkt spoor gezet. Het werkt in de hand dat we denken dat het iets specifieks is van autisme, dat het gaat over ‘het aantal/een teveel aan prikkels’ en dat het gaat over ‘iets wat van buitenaf komt’; maar het gaat vooral ook om de aard van de prikkel. Daarom spreken we liever over ‘stress’.

Meer nieuws