Kwaliteit

Kwaliteit is voor JADOS meer dan een certificaat of licentie. De belangrijkste indicatoren voor het meten van kwaliteit van onze dienstverlening zijn:

  • Tevredenheid van onze cliënten
  • Tevredenheid van onze medewerkers
  • Resultaat van onze begeleiding

Tevredenheid van onze cliënten

Een cruciaal onderdeel van onze kwaliteit wordt bepaald door de tevredenheid van onze cliënten. Wij meten jaarlijks de cliënt tevredenheid en streven hierbij naar een waardering die hoger is dan en 8. Daarnaast hechten wij veel waarde aan cliënten inspraak.

Tevredenheid van onze medewerkers

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt door het grootste deel bepaald door onze medewerkers. Met regelmaat meten wij dan ook de tevredenheid van onze medewerkers. Daarnaast zetten wij diverse instrumenten in (o.a. HR-cyclus, werkoverleg, scholingsbeleid) om het welbevinden van onze medewerkers te volgen en te stimuleren en indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. Meetbaar doel is het ziekteverzuim dat lager moet zijn dan 4%.

Resultaat van onze begeleiding

De kwaliteit van onze begeleiding toetsen we op 3 begeleidingsgebieden: wonen, studeren/werken en leven. Bij wonen kijken we naar de vooruitgang in zelfstandigheid. Dit leidt tot afname van zorgkosten (kwantitatief). Bij studeren/werken is het doel het voorkomen van uitval op studie en beperken van de studievertraging en het vinden en behouden van werk (kwantitatief). Bij leven is het resultaat gericht op de zelf waargenomen kwaliteit van leven (kwalitatief).

Uitgedrukt in cijfers streven we er naar dat bij Stumass en Capito wonen een begeleidingstraject binnen 2.5 jaar succesvol is afgerond. Dit houdt in dat iemand in staat is zelfstandig te wonen, al dan niet met ambulante begeleiding. Tevens is de studievertraging bij 65% van onze cliënten minder dan een jaar. Bij IVA is succesvolle uitstroom binnen 2 jaar gerealiseerd waarbij 80% een betaalde baan heeft. Binnen een jaar zijn er succesvol stappen gezet naar werktoeleiding. Voor alle formules geldt dat de kwaliteit van leven door cliënten bij uitstroom met een 8 beoordeeld wordt.

ISO en overige certificaten

JADOS voldoet aan de voorwaarden gesteld in ISO 9001:2015. Daarnaast beschikken we over een Jobcoachlicentie, UWV Raamovereenkomst Werkfit en een UWV Raamovereenkomst NaarWerk.

Privacybeleid

Bekijk hier het privacystatement van JADOS.

terug naar boven