Hoe het begon

Het eerste Stumass huis

Het eerste Stumass huis

Het verhaal van JADOS, Stumass, Capito Wonen en IVA begint bij de oprichting van Stumass in 2009. In dat jaar begon Johan Veenman (oprichter en tot 1 januari 2016 algemeen directeur van Stumass, Capito Wonen en IVA) zijn eerste studentenhuis in Nijmegen. Johan Veenman werkte bij een psychiatrische instelling die gespecialiseerd is in autisme. Daar kwamen regelmatig adolescenten en jong volwassenen binnen in een crisis: studenten die zelfstandig op kamers woonden met autisme. Deze jongeren hadden eigenlijk een beschermde woonomgeving nodig. Ze misten structuur en begrepen de informatie niet goed. Johan besloot, nadat hij zich verder in de problematiek had verdiept, om een gespecialiseerd aanbod te ontwikkelen. Het aanbod van Stumass richt zich op jongeren met autisme die het huis verlaten om te studeren aan het hbo of universiteit. Binnen een paar maanden opende hij het tweede huis. Inmiddels is de organisatie gegroeid en zijn er (meerdere) studentenhuizen in bijna alle grote (studenten) steden en biedt Stumass naast beschermd wonen ook gespecialiseerde ambulante begeleiding in deze steden.
Meer over Stumass.

De behoefte aan begeleiding tijdens de studie beperkte zich niet tot hbo- en wo-studenten. Ook onder mbo’ers met autisme bleek behoefte. In eerste instantie kregen zij de mogelijkheid om bij de studenten van Stumass te wonen. Echter dit bleek, zoals al verwacht, niet te passen in de specialistische begeleiding die werd gegeven en de kracht van de homogene setting. Daarom is in 2011 gekozen om Capito Wonen op te richten, speciaal voor mbo-studenten/leerlingen met autisme. In een beschermde woonomgeving wordt zorg op maat gegeven aan jongeren met autisme die een mbo-opleiding volgen. Capito Wonen beschikt op dit moment landelijk over meerdere studentenhuizen in verschillende grotere steden en biedt naast beschermd wonen ook gespecialiseerde ambulante begeleiding in deze steden. Meer over Capito Wonen

Na enkele jaren bleek het begeleidingsaanbod van Stumass een blijvend succes. Steeds meer studenten studeerden af en het werd duidelijk dat zij na het afronden van hun studie nog begeleiding nodig hadden bij het vinden en behouden van werk. In 2012 werd een interne pilot uitgevoerd “van studeren naar werk” en een zorgaanbod geschreven dat aansluit bij de behoefte van werkzoekende en werkende mensen met autisme. Dit was de geboorte van IVA (In Voor Autisme). Al snel bleek dat het zorgaanbod niet alleen geschikt was voor ‘uitstromers’ Stumass en Capito Wonen, maar dat er landelijk een enorme vraag lag voor een betere manier om volwassen mensen met autisme aan het werk te krijgen en te houden. Eerdere begeleidingsconcepten, die soms wel een focus op autisme hadden, maar woonbegeleiding en jobcoaching niet combineerden, slaagden er niet in het percentage werkende mensen met autisme omhoog te krijgen. IVA heeft de overtuiging dat de meeste mensen met autisme met de juiste begeleiding een relatief normale maatschappelijke carrière kunnen hebben. Daarom heeft IVA het zich als doel gesteld om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. De dienstverlening van IVA wordt landelijke aangeboden op een IVA locatie of bij mensen thuis. Meer over IVA

Sinds 1 januari 2016 is JADOS de overkoepelende stichting van alle drie de formules. Om de zorg voor jonge mensen met autisme in verschillende levensfases toekomstbestendig te behouden, is stichting JADOS opgericht. In de stichting wordt alle kennis en ervaring van Stumass, Capito Wonen en IVA gebundeld en de onderlinge samenwerking tussen de drie formules versterkt. Naast een efficiëntere werkwijze zorgt dit voor borging van de kwaliteit van onze dienstverlening. Meer over JADOS

 

 

terug naar boven