Missie & visie

Missie

JADOS (Just A Different Operating System) is een stichting die het mogelijk maakt specialistische begeleiding te bieden aan (jong) volwassenen met autisme. JADOS gelooft dat mensen met autisme net als ieder ander een succesvolle maatschappelijke carrière kunnen hebben, mits er op de belangrijke domeinen wonen, studeren en werken, in de verschillende levensfases (o.a. adolescentiefase) de juiste dosis begeleiding is. Vanuit welbevinden ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, het vergroten van zelfredzaamheid en daarmee volledige participatie aan de samenleving. Om deze zorg te kunnen bieden is specialistische kennis nodig. JADOS heeft deze kennis en expertise en zet deze in via haar dochterorganisaties Stumass, Capito Wonen en IVA (In Voor Autisme).

Visie

Ieder mens heeft talenten. Om die talenten te benutten zijn vaardigheden nodig die worden aangeleerd door opvoeding, scholing, lichamelijke- en sociale ontwikkeling. Als de leefomstandigheden optimaal zijn, heeft iemand met een autisme spectrum stoornis alle kans op een succesvolle carrière. Wat nodig blijft is ondersteuning van iemand die samen met hen orde en overzicht houdt over allerhande praktische zaken . De zorg moet mee veranderen met de ontwikkelingsfase en behoefte van de mens met autisme.

Het leven kent rustige en onrustige periodes. Dat geldt voor ieders leven, dus ook voor iemand met een autisme spectrumstoornis. De periodes in het leven waarin  veranderingen plaatsvinden, zijn voor mensen met een autisme spectrum stoornis vaak onoverzichtelijk. Daardoor ligt stagnatie op de loer.

Begeleidingsbehoefte afbeelding

Extra begeleiding is volgens JADOS essentieel voor, tijdens en enige tijd nadat er veranderingen plaatsvinden. De begeleiding is nodig om nieuwe vaardigheden en routines te ontwikkelen en zo de zelfredzaamheid te vergroten. Is dit gebeurd, dan kan de begeleiding weer verminderen.

terug naar boven