Homogene doelgroep

JADOS richt zich op een homogene doelgroep. Door deze focus is het mogelijk te specialiseren en de verworven deskundigheid zo optimaal mogelijk in te zetten in onze wijze van begeleiding. Alle onze cliënten zijn (jong) volwassenen met autisme met een gemiddeld of hoger intelligentieniveau. Zij bevinden zich allemaal in dezelfde levensfase, hebben dezelfde of vergelijkbare diagnose en hebben hetzelfde doel voor ogen. Deze gelijkgestemdheid zorgt er voor dat de steunstructuur waar men op terug kan vallen versterkend werkt. Ook kan men van elkaar leren.citaat-wilbert

 

terug naar boven