Cliënteninspraak

Wij hechten veel waarde aan de inspraak van onze cliënten. Dit is zo vorm gegeven dat er cliënteninspraak is van individuele begeleidingsdoelen tot aan landelijk (JADOS) beleid. Het PB-/AB-gesprek sluit aan op de individuele cliënt. Het bewonersoverleg (BO) maakt cliënteninspraak mogelijk op het niveau van de locatie. Een forum (in ontwikkeling) maakt het mogelijk dat cliënten hun mening/ideeën/feedback/input kunnen geven over (beleids-) onderwerpen die hen aangaan. En een werkgroep cliënteninspraak, die direct contact heeft met het management, vormt een belangrijke verbinding tussen cliënten en management.
Afhankelijk van het onderwerp is de stem als cliënt soms doorslaggevend, soms adviserend. Het uitgangspunt is dat iedereen iets te zeggen heeft zodat we samen tot een betere dienstverlening komen.

terug naar boven