Wat doet JADOS

De samenwerking binnen JADOS als overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA is gericht op de kwaliteitsontwikkeling van onze dienstverlening én op een praktische samenwerking op organisatorisch en administratief gebied.

Kwaliteitsontwikkeling

De locaties van JADOS zijn allemaal kleinschalige, lokale settings omdat wij geloven dat juist hierin de kracht ligt van onze dienstverlening. Tevens richten wij ons op een zeer specifieke doelgroep (jong volwassenen met autisme). Het is daarom essentieel dat we beschikken over specifieke, specialistische kennis. JADOS maakt het mogelijk dat alle kennis en kunde die nodig is voor, maar ook opgedaan wordt bij Stumass, Capito Wonen en IVA wordt gedeeld, geborgd en doorontwikkeld. De afdeling R&D speelt hierin een grote rol. Ook zorgt de gezamenlijke schaalgrootte voor de mogelijkheid om de expertise in huis te halen die nodig is om ons te blijven doorontwikkelen en toekomstbestendig te blijven.

Contractering gemeenten

JADOS onderzoekt per gemeente voor alledrie de formules welke financieringsvorm (PGB of ZIN) het best passend is. Per gemeente worden hierover afspraken gemaakt. Gemeenten hebben hierdoor niet drie maar een aanspreekpunt. Tevens zorgt dit voor vereenvoudiging van contracten. Voor onze cliënten is het van belang te weten dat zij weliswaar in zorg zijn/komen bij Stumass, Capito Wonen of IVA, maar formeel wel een contract afsluiten via/bij JADOS. Zij worden hierop geattendeerd tijdens het aanmeldproces.

Gezamenlijke administratie

JADOS verzorgt de administratie voor alle drie de formules. Hierdoor zijn we in staat kennis breder in te zetten en efficiënter te werken. Tevens zijn we (als toch wel kleine organisatie) minder kwetsbaar omdat we terug kunnen vallen op een iets groter team van medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar boven