Onze cliënten

Cliënteninspraak en cliëntenraad

Sinds september 2015 is JADOS bezig om cliënteninspraak op een meer formele wijze in te bedden in de organisatie structuur. In 2017 heeft de cliëntenraad voor het eerst een bijdrage geleverd aan het beleid. Zowel bij de JADOS vakantie als bij de richtlijn voor de vertrouwenspersoon was de input van de raad zeer waardevol. De cliëntenraad geniet binnen de organisatie nog wel te weinig bekendheid, waardoor o.a. het aantal leden nog te klein is. Logischerwijs is de doelstelling voor 2018 om de bekendheid te vergroten en om de raad steviger te positioneren.

Ervaringsdeskundigheid

Tijdens de JADOS organisatie dag (oktober 2017) was één van de thema’s ervaringsdeskundigheid van cliënten. JADOS vindt dit een belangrijk onderwerp en heeft daarom een werkgroep opgericht die in 2018 het gebruik maken van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie moet borgen.

Vlog

Voor de autismeweek maakten Erik en Guido zelf een vlog over hun autisme en ervaring bij Capito Wonen. Bekijk hier de video van Erik. En hier de video van Guido.

Aantal cliënten in zorg

Peildatum 31-12-2017

StumassCapito WonenIVA
Beschermd/begeleid wonen: 231Beschermd/begeleid wonen: 57Beschermd/begeleid wonen: 140
Ambulant: 200Ambulant: 14Ambulant: 97

 

terug naar boven