Met trots terugkijken op 2017

Een groeiende organisatie brengt veranderingen, nieuwe eisen en verplichtingen met zich mee. We zijn intern en extern druk geweest en hebben mooie kansen en uitdagingen aan mogen pakken. Stichting JADOS is als paraplu boven de drie formules Stumass, Capito Wonen en IVA verder doorontwikkeld. Dit heeft ons op gemeente en lokaal niveau een sterkere positie opgeleverd. Hierdoor zijn we beter afgestemd op de omgeving, zichtbaar voor onze stakeholders en in staat om in te zoomen op en mee te bewegen met ontwikkelingen.
Er is uitgebreid stilgestaan bij onze visie op autisme en hoe wij dit vertalen naar onze dienstverlening. We zijn tot de conclusie gekomen dat we onze dienstverlening beter af kunnen stemmen op de daadwerkelijke behoefte van onze cliënten. Een dynamisch proces en een ontdekkingstocht naar hoe we deze verbetering het beste kunnen realiseren. Waarbij al mooie eerste stappen zijn gezet, maar er nog vele zullen volgen. Met als uitgangspunt om betere en effectievere ondersteuning te bieden aan de cliënten van JADOS.

Stichting JADOS staat ervoor dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. We merken dat deze vanzelfsprekendheid er niet altijd is waardoor veel mensen met autisme geen gelijkwaardige kansen krijgen in de samenleving. Door met Stumass, Capito Wonen en IVA mensen met autisme te versterken op de gebieden wonen, werken/studeren en leven nemen hun kansen toe. Door verder goede voorlichting te geven aan onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeentes en alle ander relevante partijen over autisme komt er meer begrip en meer ruimte voor vanzelfsprekende participatie. Het is mooi om aan het begin van 2018 de groei te zien die we in 2017 gerealiseerd hebben. Begin 2018 begeleidden we in totaal 820 cliënten op onze locaties en ambulant. Ruim 200 cliënten meer dan het jaar ervoor.
We komen in 2018 opnieuw voor uitdagingen te staan. Gemeentes bepalen beleid en budgetten waarop wij moeten afstemmen. We zijn pro actief in het opzoeken van de samenwerking met gemeentes en willen graag samen met hen beleid ontwikkelen waardoor we de dienstverlening van JADOS op een goede manier voort kunnen zetten. De zorg heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er landelijk grote tekorten zijn aan werknemers. In onze sector is dit probleem nog niet zo groot, maar in sommige regio’s wel al voelbaar. Wij willen ons steentje bijdragen aan dit maatschappelijk probleem door ons er bewust van te zijn en met andere organisaties op zoek te gaan naar oplossingen. Voor onze eigen medewerkers willen we een goede werkgever zijn. Kundige, vitale en betrokken medewerkers vinden we belangrijk. Inspraak van medewerkers en participatie moet meer van zelfsprekend worden, zodat we samen kunnen bouwen aan een mooier en beter JADOS.

We zullen verder gaan met de ontwikkeling van de organisatie. Door af te blijven stemmen op onze omgeving, groei te bewerkstellingen om meer mensen te kunnen helpen en aanpassingen te doen in het belang van onze klant.

Martijn van Gompel, Directeur JADOS

terug naar boven