Onze cliënten

Aantallen cliënten in zorg

1000! Wat een magisch getal. JADOS (Stumass, Capito Wonen en IVA) heeft eind 2018 de grens van 1000 studenten, bewoners en ambulante cliënten bereikt. Een mijlpaal om trots op te zijn maar die ook motiveert om door te gaan waar we goed in zijn. Ten opzichte van 2017 is het aantal cliënten bij JADOS in zorg met 24% gestegen. Deze enorme groei wordt voornamelijk veroorzaakt door groei bij IVA en door groei bij onze ambulante dienstverlening.

Stumass
Beschermd/begeleid Wonen 235
Ambulante begeleiding 322

Capito Wonen
Beschermd/begeleid Wonen 64
Ambulante begeleiding 24

IVA
Beschermd/begeleid Wonen 151
Ambulante begeleiding 209
29 werktrajecten?

Mooie resultaten met een groei in de cliënttevredenheid

In oktober van het vorige jaar heeft JADOS een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder al haar cliënten. Het was het derde jaar op rij dat we dit onderzoek in samenwerking met een extern bureau (Triqs) hebben gedaan. Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten JADOS geven is een 7,6. Een cijfer waar we blij mee zijn. Stumass laat sinds 2016 een stijgende trend zien en komt voor het eerst boven het cijfer 8 uit. Ook Capito Wonen laat een stijgende trend zien en scoort dit jaar een 7,3. Het cijfer van IVA blijft min of meer gelijk op 7,5. De resultaten bevestigen de aandachtspunten die in het jaarplan en de ontwikkeling zorgvisie reeds volop aandacht hebben. Naast mooie resultaten biedt het CTO ook concrete aanknopingspunten om de dienstverlening te verbeteren en tevredenheid structureel te verhogen.

Tevredenheid intake proces

Na afloop van het intakeproces wordt gemeten hoe tevreden cliënten zijn over de intake en het aanmeldproces. Cliënten geven de kwaliteit van de intakes een 9 waar wij erg blij mee zijn. De kennismakingsgesprekken mogen er overigens ook zeker zijn met een 8.3. We gaan er voor om deze mooie cijfers in 2019 vast te houden.

Werktrajecten

In 2018 heeft IVA het aanbod voor cliënten uitgebreid met de mogelijkheid om alleen een werktraject te volgen, zonder verdere zorgvraag. Dit nieuwe jobcoachproduct heeft vervolgens voor een grote toename aan ambulante werktrajecten gezorgd in meerdere regio’s tot tevredenheid bij zowel cliënten als medewerkers. In 2019 gaan we dit product verder verstevigen door de regionale uitvoer van deze trajecten meer bij de regio verantwoordelijke jobcoach te leggen.

Cliënteninspraak

JADOS hecht waarde aan cliënteninspraak en ervaart dat kennis en inzicht van cliënten een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening. Op 19 oktober is de vernieuwde cliëntenraad, met één zittend lid en drie nieuwe leden in Utrecht bijeengekomen. Later hebben nog twee leden zich aangesloten bij de raad. De bijeenkomst was meteen vruchtbaar. Taken en rollen zijn verdeeld en de leden hebben voorgesteld om hun vergaderingen op verschillende locaties in het land te organiseren om de verbinding met cliënten te leggen en de zichtbaarheid te vergroten. Ook heeft de raad een advies aan JADOS uitgebracht over het verbeteren van de communicatie via het rapportagesysteem. Kortom, we kunnen veel goeds verwachten wanneer we onze hulpverlening blijven vormgeven in samenspraak met de cliënten zelf; niet alleen door middel van de cliëntenraad, maar in elk afzonderlijk zorgtraject.

Extern cliëntvertrouwenspersoon

Onze cliënten kunnen sinds vorig jaar terecht bij een extern cliëntenvertrouwenspersoon: Jolanda den Hartog van Transmissie. Met het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon de onafhankelijkheid nog beter geborgd is. De vertrouwenspersoon is in 2018 door 4 cliënten benaderd.
Na evaluatie is besloten om de goede samenwerking in 2019 te continueren.

Bijzondere kerstpakketten

Het kerstpakket voor onze medewerkers is dit jaar extra bijzonder. We hebben het namelijk in eigen beheer met behulp van bewoners van IVA Groningen ontwikkeld. Dit jaar lag de coördinatie nog bij de begeleiding en is door bewoners vooral, met veel plezier!!, hard gewerkt om de pakketten in te pakken. Het streven is om volgend jaar bewoners een nog grotere rol en verantwoordelijkheid te geven.

Verhalen uit de dagelijkse praktijk

 Hoe ik succesvol studeer!

Tygo vertelt hoe je succesvol studeert met autisme. Belangrijkste ingrediënt volgens deze Delftse student: Je omgeving, kies je eigen weg, passie en werken, werken, werken.

Lees meer >

Blog over autisme

Voor iedereen die meer wil horen en lezen over ervaringen en belevenissen van mensen met autisme en hun naasten hebben de JADOS locaties (Stumass, Capito Wonen en IVA) in Eindhoven een blog opgezet: ASSPECT. Op deze blogsite vind je regelmatig een nieuw verhaal van onze studenten, bewoners, familie en begeleiders. En tijdens de autismeweek zelfs iedere dag een nieuwe. Volg de blog via www.asspect.ga

Onverwachte dingen
Onverwachte dingen. Een van onze bewoners schreef een blog over dit onderwerp. Benieuwd of dit herkenbaar is? Klik hier voor de Blog ‘Onverwachte dingen’

Solliciteren als je autisme hebt
Solliciteren voor werk, stage of een bijbaan? In deze blog lees je een duidelijk omschreven ervaring van één van onze bewoners.

Loslaten
Loslaten. Een herkenbaar thema voor veel ouders met een zoon of dochter met #autisme. Lees hoe deze moeder het heeft ervaren in deze blog.

Autisme en op stap gaan
Autisme en op stap gaan: Lees over de ervaring met stappen met autisme

De zomer op Stumass Groningen 1

De zomervakantie, een moment van bijkomen voor veel Stumass studenten. Iets wat hard nodig is na een druk schooljaar. De zomer is een periode van ontspannen en opladen maar ook juist een periode waarin het belangrijk is om de dagelijkse structuur in huis te behouden.

Lees meer >

Vakantie bij IVA

Vakantie. Iedereen is er maar druk mee. Maar bij IVA Groningen is eigenlijk nauwelijks te merken dat het ‘vakantie’ is. Er verandert niet zo veel ten opzichte van andere periodes!

Lees meer >

Vakantie bij Capito Wonen

Zomervakantie, voor de studenten van Capito Wonen betekent dit minimaal zes weken vrij van de studie! Voor velen geeft dit al snel een positief gevoel, maar, hoe vul je deze vrije tijd dan in?

Lees meer >

Het nieuwe schooljaar starten bij Capito Wonen

En dan is de vakantie bijna afgelopen en start je op het mbo. Maar niet alleen een nieuwe studie in een andere stad, je verhuist ook naar Capito Wonen. Lees hoe Maarten (student mbo middenkader engineering) dit heeft ervaren.

Lees meer >

 

terug naar boven