Onze medewerkers

Aantallen medewerkers

De organisatie is nog steeds groeiende. Dit is ook terug te zien in de groei van het aantal medewerkers naar 301 in 2018 t.o.v. van 271 in 2017. In totaal zijn vorig jaar 118 nieuwe medewerkers gestart, waaronder ook veel inval begeleiders. In 2018 hadden we 70 vacatures, een daling t.o.v. 2017. Op sommige vacatures zijn meerdere medewerkers aangenomen. We zijn blij dat we ondanks de krappe arbeidsmarkt goede mensen weten te vinden die aansluiten bij onze ambitie en visie op zorg.

 

StumassCapito WonenIVA       JADOS
Aantal medewerkers:152337838
Indiensttredingen:60103513
Doorstroom binnen organisatie:2067
Uitdiensttredingen:4013276

Scholing

JADOS besteedt veel tijd en aandacht aan het intern scholen van medewerkers. In totaal zijn er 132 cursussen gevolgd. Daarnaast hebben  52 medewerkers extern scholing gevolgd.

 Stumass/Capito WonenStumassCapito WonenIVA
Basiscursus autisme44  39
Aandacht voor ouders en netwerk 872
Socratisch 849
Seksualiteit en intieme relaties 632

Verzuimcijfer

Het ziekteverzuim van JADOS en haar formules is 3,79% over 2018. Als organisatie werken we in onze dienstverlening en in de samenwerking met onze medewerkers op basis van eigen regie. Ook in het (preventief) verzuim bij onze medewerkers willen we werken vanuit dit principe. Een overstap naar een ARBO dienst die deze visie op verzuim deelt is dan ook en logische stap. Met Coverz als nieuwe arbodienst verwachten wij ons verzuim te reduceren.

Jaarrapportage vertrouwenspersoon medewerkers

Er zijn in 2018 2 meldingen geweest bij onze vertrouwenspersoon voor medewerkers. Beide situaties ging het om onvoldoende ervaren steun/houvast bij de uitvoering van werkzaamheden. Dit had te maken met de setting (diensten werk je alleen) en de aansturing die veelal op afstand plaatsvindt. Medewerkers liepen vast en hadden behoefte aan ruggenspraak.

Aanpassingen in HR cyclus

Gedurende het eerste half jaar van 2018 heeft een stagiaire de HR gesprekscyclus onderzocht met als doel een HR gesprekscyclus die aansluit bij de huidige organisatiestructuur, grotere rol van teams en een lagere caseload vraagt van management. Gedurende het onderzoek hebben er interviews plaatsgevonden met directie, management, stafmedewerkers en meerdere teams op locaties. Hieruit is een advies voortgekomen dat per 1 januari 2019 is geïmplementeerd. De nieuwe cyclus bestaat uit:

  • 1 gesprek per jaar met leidinggevende; algemeen functioneringsgesprek. Hierin wordt zowel teruggeblikt als vooruitgekeken. Hieraan voorafgaand wordt de 360 graden feedback procedure ingezet dat naast de andere gesprekpunten input geeft voor het gesprek.
  • Teams hebben daarnaast nog jaarlijks een teamgesprek waarin teamevaluatie plaatsvind. De leidinggevende voert dit gesprek met de teams.
  • Op initiatief van leidinggevende of medewerker kan er jaarlijks tussentijds een voortgangsgesprek worden gepland.

HR registreert de gevoerde gesprekken nadat de gespreksverslagen zijn ontvangen.

Implementatie HRM Systeem

Sinds zomer 2018 is er gewerkt aan de implementatie van het HRM systeem, Visma. Tot op heden had JADOS geen softwarematige oplossing voor het HRM systeem. De groei van JADOS heeft het noodzakelijk gemaakt om efficiënt en effectief te kunnen werken. Het HRM systeem zal hierin bijdragen en het management voorzien van sturingsinformatie. Tevens bewerkstelligen we hiermee een professionaliseringsslag. Denk aan één systeem voor de verwerking van personeelsgegevens, het bewaken van bewaartermijnen, afloop contractdatums etc. Medewerkers hebben allen toegang tot de beveiligde app waarin snel en eenvoudig de loonstrook is te raadplegen, indienen van declaraties etc. Sinds 1 januari 2019 is Visma live gegaan.

Recruitment systeem

Om het recruitment proces beter te kunnen volgen is er in de zomer van 2018 gewerkt aan de implementatie van Easycruit. Easycruit is een onderdeel van het HRM systeem Visma en in november live gegaan.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het MTO 2018 is in augustus 2018 uitgezet. JADOS streeft naar een medewerkerstevredenheidscijfer van minimaal 8.0. Met het behaalde rapportcijfer 7.66 zijn we zeker tevreden, echter zullen wij in 2019 er opnieuw naar streven om de tevredenheid te verhogen en die 8 te behalen! Ontwikkelmogelijkheden is één van de thema’s die naar voren zijn gekomen. Gezien de platte organisatie zijn er beperkte doorgroeimogelijkheden. Er is een plan van aanpak uitgezet op o.a. ontwikkeling in de vorm van het verbreden van het scholingsaanbod. Aansturing/feedback en je gehoord/gezien voelen  zijn 2 andere thema’s die naar voren zijn gekomen en waar een plan van aanpak op is uitgezet.

Ik zorg campagne

Op 1 november 2018 is de campagne ‘IK ZORG.’ gelanceerd. Deze landelijke campagne wil mensen enthousiast maken over werken in de zorg.  Meer dan 600 zorg- en welzijnsprofessionals met uiteenlopende beroepen en opleidingen laten zien hoe veelzijdig de sector Zorg en Welzijn is. Ook vijf JADOS medewerkers uit regio Rotterdam werken mee aan de campagne. Arjan, Ellen, Emily, Felicia en Manella zijn trotse ambassadeurs voor deze campagne. Op de social media kanalen van Stumas, Capito Wonen, IVA en JADOS op social media binnenkort hun verhaal over: Ik Zorg.

terug naar boven