Onze organisatie

IVA 5 jaar

Op 1 mei 2018 was het 5 jaar geleden dat IVA werd opgericht. Ons doel was simpel: Het verhogen van het percentage werkenden met autisme. Vijf jaar later kunnen we zeggen dat dat gelukt is. Maar we zijn nog lang niet klaar. In de speciale jubileum nieuwsbrief daarom ‘Hoe het begon”, maar ook de ambitie die we nog hebben. Lees hier de jubileum nieuwsbrief

Organisatiestructuur

Bij JADOS werken we vanuit een regionale aansturing. Hierdoor liggen verantwoordelijkheden laag, hebben wij onze focus op de zorg, zijn lijnen kort en kunnen de diverse disciplines elkaar optimaal faciliteren en ondersteunen. Nieuwe uitdagingen, interne doorstroom, groei binnen regio’s. Als jonge organisatie zijn we voortdurend in beweging. Onze medewerkers bewegen hierin mee. Dit bracht het afgelopen jaar de nodige verschuivingen met zich mee. Een actueel overzicht van onze organisatie en medewerkers vind je in ons organogram

Nieuw Managementteam
Voor meer slagkracht vanuit diverse invalshoeken (van financiën tot beleid en zorginhoud) is vanaf de zomer 2018 een nieuw MT en nieuwe organisatiestructuur ingericht. De belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe organisatiestructuur zijn groei, decentralisatie, efficiëntie en focus. Regiomanagers, die voorheen zitting hadden in het MT, kunnen zich nu focussen op hun team en regio. Hierbij bijgestaan door gedragswetenschappers.

Teamcoördinator ondersteunt regiomanager
Als organisatie zijn we in beweging, we spelen in op ontwikkelingen en willen graag voor een grote groep mensen met autisme een toegevoegde waarde zijn in het proces deel te nemen aan maatschappij. Met name door de toename aan cliënten en daarmee ook het aantal medewerkers wordt de caseload en verscheidenheid aan verantwoordelijkheden (ook extern gericht) van regiomanagers groter. Wij vinden het erg belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht blijft voor het primaire proces, de teams én de individuele medewerker. Daarom proberen we tijdig maatregelen te nemen als dit onder druk dreigt te komen te staan. Door regio’s te splitsen of om binnen een regio voor extra ondersteuning te zorgen door middel van een teamcoördinator. In diverse regio’s werken we inmiddels naar volle tevredenheid met deze teamcoördinator.

Regionale aanmeldfunctionarissen
Hoe vraag ik een indicatie aan? Welke financiering heb ik nodig om begeleiding te kunnen krijgen. Vragen waar iedereen die bij ons in zorg komt mee te maken krijgt. Soms een hele zoektocht. Gelukkig kan iedereen rekenen op hulp van onze aanmeldfunctionarissen. Omdat iedere gemeente haar eigen werkwijze en regels hanteert, extra fijn dat wij met regionale aanmeldfunctionarissen werken die alles weten van de gemeente en onze locaties (bijvoorbeeld wachttijden) waar een cliënt begeleid wil worden.

Wisselingen Raad van Toezicht
Eind 2018 jaar heeft Johan Veenman aangegeven zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht per januari 2019 neer te willen leggen. In 2009 richtte Johan Stumass op, dat met de komst van Capito Wonen en IVA uitgroeide tot het huidige JADOS. Eind 2015 trad Johan al terug als directeur van onze organisatie. Drie jaar later is het tijd om ook de toezichthoudende rol over te dragen. Marko Otten neemt de functie van voorzitter van Johan over. Inmiddels is Jan Willem van Zuthem aangesteld als derde lid van de Raad van Toezicht.

Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van JADOS doet jaarlijks verslag van haar bevindingen in het Jaarverslag-RvT-2018 [PDF].

Op de fiets door Nijmegen

Letterlijk een kijkje in de dagelijkse praktijk van onze organisatie nemen. De leden van de Raad van Toezicht van JADOS gingen hiervoor op de fiets langs een aantal locaties in Nijmegen. Begeleiders en de cliëntenraad deden hun verhaal en beantwoordden vragen. Een zeer geslaagde middag.

De JADOS nieuwsbrief

Om stakeholders die geïnteresseerd zijn in nieuws van zowel Stumass, Capito Wonen als IVA tegemoet te komen, hebben we de JADOS nieuwsbrief ontwikkeld? In deze nieuwsbrief staan alle ontwikkelingen van JADOS én haar dochters. Inschrijven gaat via onderstaande link. Je ontvangt vervolgens een e-mail om je aanmelding definitief te bevestigen.

Aanmelden voor de JADOS Nieuwsbrief

terug naar boven