Onze zorg

Een mooiere samenleving

Onze herziende visie is er duidelijk over: Mensen met autisme nemen als vanzelfsprekend deel aan de samenleving wat zorgt voor een beter functionerende en mooiere samenleving. Een prachtig aangescherpt uitgangspunt voor onze dienstverlening. Lees hier onze nieuwe visie en missie.

Hernieuwde visie op zorg

JADOS heeft de Visie op zorg in 2018 aangepast aan de hand van de ervaringen in onze begeleidingstrajecten. Hiermee maakt JADOS een duidelijke beweging naar het nog meer denken in ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt in de hernieuwde visie ook niet meer gesproken over het mee “kunnen” doen van mensen met autisme aan de maatschappij. Het gaat voortaan over het “vanzelfsprekend” mee moeten mogen doen aan de maatschappij. Aan de hand van de nieuwe visie is ook de missie aan gepast, waarbij er meer aandacht komt voor de hele persoon dan voorheen. Dit houdt vooral in dat de voorgeschiedenis en eigen ervaringen van de cliënt meer meegenomen gaan worden dan voorheen in de zorgtrajecten.

UWV

Diverse (klanttevredenheids)onderzoeken en meetmomenten vanuit het UWV tonen aan dat IVA het goed doet. Voor Werk Fit en Naar Werk trajecten is een meting gehouden over 2016-2018. Voor Werk Fit behaalden we voor de klanttevredenheid een 7,8 en rondden we 86% van de trajecten succesvol af ten opzichte van 81,3% landelijk. Voor Naar Werk behaalden we voor de klanttevredenheid ook een 7,8 en rondden we 50% van de trajecten succesvol af, ten opzichte van 48,7% landelijk. Bij het klanttevredenheidsonderzoek jobcoaching tot slot,  scoorden we een 8.2 bij cliënten en een 8.0 bij werkgevers.

Stumass, Capito Wonen en IVA in nog meer gemeenten

JADOS werd in 2018 in nog meer gemeenten actief. In steden waar één van de JADOS dochters (Stumass, Capito Wonen of IVA) een studentenhuis/locatie heeft, bieden we voortaan ook (ambulante) begeleiding van de andere formules aan. Door dit JADOS brede aanbod kunnen hierdoor in alle JADOS-steden HBO- en WO- studenten, werkenden en werkzoekenden én MBO’ers met autisme terecht voor begeleiding. Een mooie ontwikkeling waardoor we nog meer mensen kunnen helpen.

Regionaal verantwoordelijke jobcoaches

Regelgeving rondom jobcoaching/re-integratie is voor een landelijke organisatie als IVA complex omdat iedere gemeente haar eigen regels bepaalt. Daarom heeft IVA per arbeidsmarktregio een medewerker aangesteld die zich bezig houdt met deze regelgeving. Deze RVJ (regionaal verantwoordelijke jobcoach) fungeert als aanspreekpunt voor zowel externe partijen als collega’s, heeft een controlerende rol t.a.v. de uitvoer van wet- en regelgeving en zorgt voor kennisoverdracht naar collega jobcoaches. Op deze manier zetten we een mooie stap in het verder professionaliseren van de IVA dienstverlening. De RVJ’s kunnen daarnaast een beroep doen op een senior jobcoach.

Nieuwe locaties

Het afgelopen jaar openden we een aantal nieuwe locaties. In april opende IVA Drachten, de de 60e JADOS locatie. IVA Schiedam volgde later dat jaar. Stumass opende in Zowel Utrecht als Leiden een vijfde locatie. Voor 2019 staat de opening van IVA Zwolle gepland. Daarnaast wordt actief ingezet op het onderzoeken van mogelijkheden in o.a. Noord-Holland en Limburg.

Kijk binnen bij Stumass

Wist je dat je bij al onze locaties kunt binnen kijken? Op onze website (bij gemeenten kies je de stad van je keuze) vind je van ieder studentenhuis een korte video. Recent aangevuld met de nieuwste locaties. Neem gerust een kijkje binnenshuis.

Daar doen we het voor!

‘De opstart van een nieuwe Stumass, IVA of Capito Wonen locatie is van veel factoren afhankelijk en onvoorspelbaar. Er gaat een langdurig en zorgvuldig traject aan vooraf. Maar wanneer het uiteindelijk lukt, de locatie volstroomt en je cliënten stappen ziet maken in hun ontwikkeling, dan weet je weer dat we het daar voor doen!’ Lees het hele interview met Arjan van der Does. Lees meer >

terug naar boven