Samenwerking

Om optimale zorg op verschillende levensgebieden te kunnen bieden is samenwerking essentieel. Natuurlijk de samenwerking met onze cliënten. Maar ook een goede samenwerking met alle partijen die onderdeel uitmaken van het (sociale) netwerk van onze cliënt vinden wij essentieel. Zo zoeken JADOS begeleiders in de begeleiding bijvoorbeeld afstemming met ouders, (studie)loopbaanbegeleiders en indien van toepassing met behandelaar.

Om als organisatie scherp te blijven en ons te blijven doorontwikkelen werken we samen met kennispartners als bijvoorbeeld een wetenschappelijke adviesraad en zoeken actief de samenwerking op met keten- en convenantpartners.

citaat-niek

Netwerken en convenanten

JADOS participeert op dit moment (soms via Stumass, Capito Wonen of IVA) in de volgende autismenetwerken en convenanten:

Academische werkplaats

JADOS participeert in de academische werkplaats ‘Samen doen!’ Samen Doen! heeft als doel de participatie in de samenleving van mensen met autisme te verbeteren.

Stichting Veste

Bij JADOS is zorg en wonen financieel volledig gescheiden. Maar voor onze woonvormen is passende huisvesting wel essentieel. Wij werken dan ook actief samen met Stichting Veste. Stichting Veste is gespecialiseerd in het beheren en verhuren van woonruimten voor bijzondere doelgroepen.

terug naar boven