Lid Raad van Toezicht

Wegens het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht zoekt Stichting JADOS in Arnhem per 1 maart 2019 een nieuw

Lid Raad van Toezicht
Portefeuille Zorg & Kwaliteit

Over JADOS
Stichting JADOS werkt vanuit het centraal kantoor in Arnhem voor de drie landelijk opererende formules Stumass, Capito Wonen en IVA. De ondernemingen bieden zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding op kleinschalige woonlocaties en kenmerken zich door korte lijnen en grote ambities. Stumass biedt op 33 locaties woonbegeleiding aan hbo- en wo-studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS). Capito Wonen richt zich op mbo'ers met ASS en heeft 11 locaties. IVA biedt een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding voor volwassenen met ASS vanuit 19 locaties. Totaal werken we met ruim 300 medewerkers binnen de drie ondernemingen en de staforganisatie en begeleiden ruim 1000 cliënten.

Functie
De Raad van Toezicht houdt in lijn met de zorgbrede governance code toezicht. Het toezicht richt zich op de realisering van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van de zorgverlening, JADOS als organisatie en de bedrijfsvoering. Hierbij is er de nodige aandacht voor de cliënt- en medewerkerstevredenheid, de financiering en het financiële beheer. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en fungeren als klankbord. Besluiten worden waar nodig aan de leden voorgelegd in aansluiting op de statuten.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden; de voorzitter met de portefeuille governance en wet- en regelgeving (Marko Otten), secretaris met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering (Suzan Veenhuis) en de openstaande vacature met de portefeuille zorg & kwaliteit. De Raad van Toezicht vergadert vier tot zes keer per jaar met de bestuurder van JADOS (Martijn van Gompel) op het centraal kantoor van JADOS. Tussentijds worden er, indien nodig, extra bijeenkomsten ingepland voor de werkzaamheden van de portefeuille.

Verantwoordelijkheden portefeuille Zorg & Kwaliteit
• Het ondersteunen en waar nodig bijsturen van beleid ten aanzien van de kerntaken van JADOS en de drie formules waarmee JADOS haar cliënten bedient.
• Het blijven verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfuncties van JADOS
• Houdt toezicht op de kwaliteit van zorg.
• Houdt toezicht op inspraak / participatie van medewerkers en cliënten.

Wat vragen we van je?

• Affiniteit met autisme, bekend met wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van autisme en in staat tot het maken van de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk.
• Bekend met zorg en dienstverlening binnen de WMO, jeugdzorg en participatiewet.
• Affiniteit met de dienstverlening die JADOS biedt (zorg, jobcoaching en werktoeleiding).
• Een academisch werk- en denkniveau.
• Relevante bestuurlijke/toezichthoudende ervaring als bestuurder en/of lid Raad van Toezicht.
• Inhoudelijke kennis van de corporate governance.
• Het vermogen de bestuurder adequaat te voorzien van adviezen, gevraagd/ongevraagd en als klankbord terzijde te staan.
• In staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen m.b.t. de portefeuille, functioneren van de bestuurder en zaken die de hele Raad aangaan.
• Het vermogen in te grijpen indien zich de situatie voordoet waarbij (afwezigheid van) bestuurlijk handelen de doelstellingen van JADOS of haar voortbestaan ernstig bedreigen dan wel de wet wordt overschreden.
• Je wordt enthousiast van de missie en visie van JADOS.

Wat bieden we aan?

• Een rol binnen een Raad van een ambitieuze en groeiende organisatie.
• Passende beloning
• Reis-, verblijfs- en andere kosten behorende bij de uitoefening van de functie worden op declaratiebasis vergoed.

Meer informatie?
Marko Otten, voorzitter Raad van Toezicht, staat je graag te woord voor meer informatie. Telefonisch bereikbaar op 06-52087086. Vragen per mail s.v.p. via mw. Wai Ying Lolkes de Beer, waiying.lolkesdebeer@jados.nl. Meer informatie over JADOS en de formules van JADOS vind je op www.jados.nl www.stumass.nl www.capitowonen.nl en www.invoorautisme.nl.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie (motivatie en cv) voor 1 februari 2019 t.a.v. Marko Otten per mail naar waiying.lolkesdebeer@jados.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 13 februari 2019 in Arnhem. Na deze ronde nodigen we twee kandidaten uit voor de vervolggesprekken op woensdagochtend, 20 februari 2019, eveneens in Arnhem.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Trefwoorden: Arnhem, Raad van Toezicht, lid Raad van Toezicht, autisme

terug naar boven