Welkom bij JADOS

Mensen met autisme kunnen net als ieder ander een succesvolle maatschappelijke carrière hebben, mits er op de belangrijke domeinen wonen, studeren en werken, in de verschillende levensfases de juiste dosis begeleiding is. Stichting JADOS maakt het mogelijk om deze specialistische begeleiding te bieden aan (jong) volwassenen met autisme. JADOS zet haar kennis en expertise in via haar dochterorganisaties Stumass, Capito Wonen en IVA (In Voor Autisme).

Over JADOS
Stumass

Stumass is er voor studenten met autisme in het hoger en universitair onderwijs.

Stumass (STUderen Met ASS) helpt studenten met een autisme spectrum stoornis om succesvol te studeren en begeleidt hen bij en naar zelfstandig wonen. Stumass zorgt ervoor dat je zelfredzaamheid groter wordt en helpt je vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor succesvol studeren en (op termijn) zelfstandig wonen.

 

 

stumass.nl

Capito Wonen

Capito Wonen begeleidt mbo’ers met autisme om succesvol een mbo-diploma te behalen én hun zelfredzaamheid te vergroten.

Het zelfstandig (leren) wonen kan voor jongeren met autisme een enorme vooruitgang zijn voor hun zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze stap blijkt vaak erg groot voor jongeren met autisme. Zeker in combinatie met het volgen van een opleiding. Capito Wonen begeleidt studenten bij de stap naar zelfstandigheid en het behalen van een mbo-diploma.

 

capitowonen.nl

IVA

IVA richt zich specifiek op werkende en werkzoekende volwassenen met autisme.

IVA (In Voor Autisme) biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching én leefbegeleiding, waarbij je door één persoonlijk begeleider ondersteund wordt op het gebied van wonen, werken en leven. Dit zorgt voor duidelijkheid, overzicht en dat je constructief kunt toewerken naar zelfstandigheid en een betaalde baan.

 

invoorautisme.nl