MENU SLUIT

Begeleid wonen

Begeleid wonen
bij Jados

Op jezelf (gaan) wonen is een grote stap. Zeker wanneer er meer uitdagingen op je afkomen als werk (zoeken) of studeren. Jados biedt je een eigen woonplek met een vangnet op de achtergrond voor als het toch even nodig is.

Zelfstandig wonen
met autisme

Als je begeleid gaat wonen bij Jados huur je een eigen kamer, studio of appartement op een Jados woonlocatie of in een Jados studentenhuis. Iedere werkdag is er begeleiding aanwezig bij wie je terecht kunt met je vragen en problemen. Je ervaart zo hoe het is om op jezelf te wonen, maar hebt wel het vangnet in de vorm van de nabijheid en beschikbaarheid van de begeleiding.

Onze
begeleiding

Jouw levensverhaal als uitgangspunt
Jados begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in jezelf maar ook in de relatie tot anderen. Jouw levensverhaal is daarbij belangrijk. We kijken we verder dan een diagnose. Iedereen is uniek. We horen graag van jou zelf welke gebeurtenissen in jouw leven je hebben gemaakt tot wie je bent. En wat jij nodig hebt je persoonlijke ontwikkeling, zodat je jezelf kunt zijn en kunt werken aan je eigen toekomst.

Voor jezelf opkomen, je zelfredzaamheid (weerbaarheid) ontwikkelen en sociale vaardigheden vergroten zijn belangrijke onderdelen van de begeleiding. Bij Jados zien we autisme als een andere ontwikkeling en niet als een stoornis. Dit lost niet direct iets op, maar maakt wel dat we verder moeten zoeken naar waarom iets gebeurt. We kijken naar wat achter gedrag zit. Hoe komt het dat iets (nog) niet lukt?

Bij Jados proberen we daar op aan te sluiten. We gaan uit van ieders kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn belangrijk voor ons.

De verantwoordelijkheid en de regie liggen bij jou, maar de begeleider ondersteunt je waar nodig. Zo is er ruimte voor ervarend leren.

De intensiteit van ieder begeleidingstraject is er op gericht dat deze (stapsgewijs) wordt afgebouwd. Zelfstandig wonen, eventueel met ambulante begeleiding, het met plezier doorlopen en succesvol afronden van een opleiding, tevredenheid over het leven, plezier hebben in je werk en/of het vinden van een baan zijn hierbij belangrijk. Hoeveel tijd dit in beslag neemt is afhankelijk van verschillende factoren zoals jouw specifieke ontwikkeldoelen, jouw eigen mogelijkheden maar (als je op zoek bent naar werk) ook de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Gemiddeld genomen duurt een traject 2 jaar.

Veel voorkomende onderwerpen

  • leren herkennen wanneer en waarom je vastloopt (in een taak)
  • opbouwen van vriendschappen
  • werken aan je gezondheid
  • het omgaan met stress en angst
  • contact met je opleiding of werk
  • een (studie)planning maken
  • ondersteuning bij het zoeken van werk
  • zoeken van een hobby

Begeleidingsteam
Op iedere Jados locatie werkt een vast team van begeleiders. Zij zijn iedere werkdag aanwezig. Het aantal uren en momenten verschilt per huis. Voor ondersteuning en hulp in noodgevallen is er 24 uur per dag en 7 dagen per week een telefonische bereikbare dienst beschikbaar.

Persoonlijk begeleider
Iedere bewoner heeft als vast aanspreekpunt een persoonlijk begeleider. Samen met je persoonlijke begeleider vertaal je het begeleidingsplan in concrete haalbare doelen. De samenwerking tussen jou, de persoonlijk begeleider en je werk of opleiding vinden wij hierbij belangrijk.

Achter de schermen zijn gedragswetenschappers of eventueel een werkcoach betrokken bij jouw begeleidingstraject met een focus op jouw persoonlijke ontwikkeling.

Alle medewerkers van Jados beschikken minimaal over een relevant hbo-diploma en hebben aanvullende cursussen over autisme gevolgd.

Woonlocaties en studentenhuizen

Jados maakt onderscheid tussen woonlocaties en studentenhuizen. Op een woonlocatie woon je meer zelfstandig. In een studentenhuis heb je een woon/slaapkamer of studio en is er veel aandacht voor het samenwonen met andere mensen.

Jados heeft meer dan 65 locaties door heel Nederland. Het aantal beschikbare plekken, de grootte van de kamer, studio of appartement, huurprijzen, de grootte van de groep medebewoners en andere mogelijkheden of voorwaarden verschilt per stad.

Een overzicht van alle steden waar Jados actief is vind je op de pagina ‘Waar zit Jados’. Gebruik de filter begeleid wonen om te kijken in welke steden we dit aanbieden.

Waar zit Jados?

Kosten en
financiering

Bij Jados zijn de zorgkosten en leefkosten (huur, eten, drinken etc.) volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Wanneer je komt wonen bij Jados moet je rekening houden met de volgende kosten.

Past Jados
bij jou?

Of eigenlijk: passen we bij elkaar? We hopen dat je met de informatie op deze pagina al een goed beeld hebt gekregen over Jados en of je denkt dat we bij jou passen. Meer informatie over wat nodig is nodig is om jou te kunnen bieden wat je nodig hebt, maar ook welke voorwaarden wij of de gemeente stellen vind je bij ‘Past Jados bij jou?’.


Past Jados bij jou?

Aanmelden

Enthousiast geworden over begeleid wonen bij Jados? Meld je dan geheel vrijblijvend aan. Op de aanmeldpagina vind je meer belangrijke informatie en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.


Aanmelden

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 


Onze aanmeldfunctionarissen staan voor je klaar.

Ben je niet in de gelegenheid om ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen? In de middag zijn we op afspraak bereikbaar. Voor het maken van deze telefonische afspraak kun je mailen naar vragen@jados.nl Hier kun je ook naar mailen voor al je overige vragen.


Christa
Charlotte
Anna
Karlijn