Algemene voorwaarden - Jados Algemene voorwaarden - Jados

MENU SLUIT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij Jados hechten we veel waarde aan de privacy van cliënten, van betrokkenen in het netwerk van de cliënt, van medewerkers en overige relaties. De basis van ons privacybeleid is dat wij correct en transparant met persoonsgegevens omgaan en hierop aanspreekbaar zijn. We zien het als onze taak om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en er zorgvuldig mee om te gaan, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Daarnaast heeft Jados vanuit wetgeving de verplichting te voldoen aan de privacy-eisen uit de Wmo en de AVG.

Bijzondere persoonsgegevens

Omdat wij als werkgever en zorgverlener werken met (bijzondere) persoonsgegevens geeft Jados aan het beschermen daarvan hoge prioriteit. Dit komt tot uitdrukking in de vereisten die Jados stelt aan zowel de eigen organisatie als aan andere partijen waarmee wordt samengewerkt.

Persoonsgegevens via onze website

Via deze website kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies. Hierin heeft de website bezoeker zelf de keuze tussen geen cookies, noodzakelijke cookies,  marketing/tracking cookies of alle cookies. LET OP. Standaard staan de cookies ingesteld op accepteer alle cookies. Dit omdat anders belangrijke onderdelen voor bezoekers van de website niet werken. Bezoekers kunnen deze zelf te allen tijde aanpassen. Tevens kan via onze website voor verschillende doeleinden persoonsgegevens worden achtergelaten.