MENU SLUIT

Veelgestelde vragen

Veel gestelde
vragen


Begeleiding

We begeleiden bij wonen, studietijd en werken. Onder de link vind je alle informatie over de verschillende vormen van dienstverlening.

Voor Jados maak het niet uit hoe oud de diagnoseverklaring is. In uitzonderlijke gevallen wordt om een nieuwe diagnose gevraagd als daar een zorginhoudelijke aanleiding voor is. Enkele gemeenten stellen wel eisen aan hoe oud een diagnose maximaal mag zijn. De Jados aanmeldfunctionaris kan hier per gemeente meer over vertellen.

Nee, dit is niet mogelijk. Jados begeleidt alleen mensen met een autisme diagnose.

Jados heeft locaties door heel Nederland. Het kan verschillen per stad/gemeente welke begeleiding we bieden. Kijk hiervoor op de locatie pagina voor meer informatie.

Op onze aanmeldpagina vind je uitgebreide informatie over aanmelden bij Jados. Heb je alsnog vragen, neem dan contact op met onze aanmeldfunctionarissen.

Soms is het mogelijk begeleiding te krijgen in steden waar Jados nog niet gevestigd is. Kies op het aanmeldformulier voor de dichtstbijzijnde stad en meld in het vak opmerkingen waar je eigenlijk begeleid wilt worden. Of neem voordat je je aanmeldt even contact op met de aanmeldfunctionaris.

Natuurlijk kan dat. Onze aanmeldfunctionarissen staan je graag te woord.

Het is begrijpelijk dat je vragen hebt. Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met onze aanmeldfunctionarissen. Zij helpen je graag verder.

Als je bij je ouders woont kijken wij gezamenlijk of onze begeleiding passend is bij jouw ondersteuningsvraag.

Het is goed om daar met elkaar over te praten en afspraken te maken.

De aanmeldfunctionaris neemt binnen een week contact op.

De aanmeldfunctionaris kan een inschatting maken van de wachttijd, wanneer er een indicatie (voor de financiering van de zorg) voor onze begeleiding is afgegeven door de gewenste gemeente. Omdat de wachttijd ook dan nog afhankelijk is van verschillende factoren, blijft deze inschatting onder voorbehoud.

Wonen

Wat we bij Jados verstaan onder begeleiding bij wonen lees je hier.

Meer informatie over de huisregels bij Jados of de locatie waar jij komt te wonen vind je in onze algemene voorwaarden die je ontvangt zodra je in zorg komt. Ook de aanmeldfunctionaris kan je hier meer over vertellen.

Dit verschilt per locatie omdat de aanwezigheid van begeleiding afhankelijk is van het aantal cliënten, de hoogte van indicatie en de begeleidingsvraag van cliënten. We bieden hierbij zoveel mogelijk maatwerk. In de nacht en het weekend is er een telefonische dienst bereikbaar voor dringende hulpvragen en noodgevallen.

Op locaties waar veel studenten wonen wordt tijdens schoolvakanties gewerkt met een aangepast rooster. Afhankelijk van de aanwezigheid van de studenten in het huis.

Nee. Jados biedt geen 24uurs begeleiding. In de nacht en het weekend is er wel een telefonische dienst bereikbaar voor dringende hulpvragen en noodgevallen. Op een enkele locatie is wel begeleiding in het weekend aanwezig omdat dit binnen de contractafspraken met de gemeente valt.

Het verschilt per locatie of het mogelijk is om je huisdier mee te nemen. Over het algemeen geldt dat dit niet mogelijk is. Op sommige locaties maken we een uitzondering. Informeer hier naar bij de aanmeldfunctionaris.

Nee. Je moet wel in staat en gemotiveerd zijn om betaald werk te kunnen.

Voor je zorgkosten vraag je een Wmo indicatie aan bij de gemeente. Daarnaast betaal je maandelijks uit eigen middelen de huur en servicekosten voor je kamer/studio/appartement. De kosten voor levensonderhoud zijn ook voor jezelf. Daarnaast betaalt iedereen die Wmo ondersteuning ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. Zie ook de volgende vraag: “Moet ik een eigen bijdrage betalen?”

Ja. Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Eén aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je Wmo indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld.

Jados hanteert het reguliere puntensysteem. De hoogte van de huurprijs wordt bepaald door het soort kamer/studio/appartement en de stad waar je wilt wonen. Kies bij ‘locaties’  voor de stad van je keuze. Hier vind je een richtprijs van de huur in deze stad.

Jados heeft alle huurzaken uitbesteed aan Stichting Veste. Zij regelt alle huurzaken en je huurovereenkomst sluit je dan ook met Veste af. Op deze manier kunnen we huur en zorg strikt scheiden.

 

Dat verschilt per locatie en hangt af van jouw persoonlijke situatie. Kies bij ‘locaties’  voor de stad van je keuze om te kijken of jouw locatie in aanmerking komt voor huurtoeslag. Check vervolgens op www.toeslagen.nl om te controleren of jij er ook voor in aanmerking komt.

Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Eén aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je Wmo indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld.

Als je bij je ouders woont kijken wij gezamenlijk of onze begeleiding passend is bij jouw ondersteuningsvraag.

Dat kan. De begeleiding komt bij jou thuis langs.

Nee. In de wooninitiatieven zijn zorg en huur aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat wanneer de zorg stopt, je moet verhuizen naar een eigen woonruimte. Op enkele locaties is het wel mogelijk om te blijven wonen met ambulante begeleiding, mits er plaats is.

Dit verschilt per situatie dus hierover gaan we met elkaar in gesprek. Als je geen begeleiding meer van ons ontvangt moet je verhuizen. Ook zijn er locaties waar door de woonbestemming een verplichting wordt gesteld aan het volgen van een studie.

Studietijd

Nee, het maakt niet uit welke opleiding je volgt. Wel begeleiden we alleen studenten die op mbo, hbo of universitair niveau.

Onze begeleiding biedt geen vakinhoudelijke hulp, maar praktische ondersteuning bij het studeren. Hierbij kan je denken aan:

Leren herkennen wanneer je vastloopt (in een taak), opbouwen van vriendschappen, werken aan je gezondheid, een studieplanning maken, contact met je opleiding, zoeken van een hobby of het omgaan met stress en angst. En dit zijn maar enkele voorbeelden want in een begeleidingstraject kan alles aan bod komen.

Dit verschilt per situatie dus hierover gaan we met elkaar in gesprek. Als je geen begeleiding meer van ons ontvangt moet je verhuizen. Ook zijn er locaties waar door de woonbestemming een verplichting wordt gesteld aan het volgen van een studie.

Werken

Nee. Je moet wel in staat en gemotiveerd zijn om betaald werk te kunnen .

Dit hangt af van hoeveel dagen per week je dagbesteding hebt en of je van plan bent om daarnaast of binnenkort te gaan werken. De focus bij Jados ligt altijd op begeleiding bij en naar werk.

Financieel

De begeleiding van Jados valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Jados heb je een Wmo zorgindicatie van de gemeente nodig. Het verschilt per gemeente hoe deze gefinancierd wordt en hoe het aanvraagtraject eruit ziet. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionarissen.

Er zijn mogelijkheden om de dienstverlening zelf te betalen. Voor wooninitiatief begeleiding is dit niet mogelijk. De aanmeldfunctionaris kan met jou de wensen en mogelijkheden bespreken.  

Ja dat klopt. De begeleiding van Jados valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Jados heb je een Wmo zorgindicatie van de gemeente nodig. Het verschilt per gemeente hoe deze gefinancierd wordt en hoe het aanvraagtraject eruit ziet. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionarissen.

Voor de financiering van  de Jados begeleiding  vraag je een Wmo indicatie aan bij de gemeente. Daarnaast betaal je maandelijks uit eigen middelen de huur en servicekosten voor je kamer/studio/appartement. De kosten voor levensonderhoud zijn ook voor jezelf. Daarnaast betaalt iedereen die Wmo ondersteuning ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. Zie ook: “Moet ik een eigen bijdrage betalen?”

Moet ik een eigen bijdrage betalen?
Ja. Iedereen die Wmo zorg ontvangt betaalt een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen. De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,-. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket via de website van de gemeente.

Ja. Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Eén aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je Wmo indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld.

Het hangt van situatie af hoe onze ondersteuning georganiseerd/gefinancierd wordt. Heb je een uitkering uit de P-wet / participatiewet (voorheen heette dit de bijstand) dan is de gemeente verantwoordelijk voor jouw re-integratie. In elke gemeente is het uitvoeren van re-integratietrajecten anders geregeld. Als je (nog) geen uitkering hebt moeten we samen even puzzelen wat de mogelijkheden zijn. Als je een Wajong-, WW-, WIA- of Ziektewet- uitkering hebt is het UWV verantwoordelijk voor jouw re-integratie.

Heb je al een baan en is er ondersteuning nodig in verband met verzuim/ziekte, of ter voorkoming daarvan. Dan verloopt de financiering via de werkgever.

Omdat het vaak even uitzoeken is wie precies verantwoordelijk is voor de financiering van een traject, kun je het beste contact opnemen met de aanmeldfunctionaris.

Het hangt van situatie af hoe onze ondersteuning georganiseerd/gefinancierd wordt. Dit geldt dus ook voor het aanvragen van deze financiering. Onze aanmeldfunctionarissen helpen je hier graag bij.

De begeleiding van Jados valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Jados heb je een Wmo zorgindicatie van de gemeente nodig. Het verschilt per gemeente hoe deze gefinancierd wordt en hoe het aanvraagtraject eruit ziet. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionarissen.

De begeleiding van Jados is ingericht op Wmo trajecten, die zich kenmerken door hun tijdelijkheid en ontwikkelingsgerichte benadering.  Als jij reeds een Wlz indicatie hebt, dan kijken we  zeer zorgvuldig  of jouw zorgvraag aansluit bij de begeleiding die Jados biedt. Onze aanmeldfunctionarissen en gedragswetenschappers kunnen dit samen met jou onderzoeken.

Tot 18 jaar val je onder de Jeugdwet. De indicatiestelling en financiering van ondersteuning vanuit de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeente waar jouw ouders wonen. Het aanvraagtraject van een indicatie en financiering voor begeleiding bij Jados doe je tot je 18 e verjaardag in de woongemeente van jouw ouders. Onze aanmeldfunctionaris kan je adviseren over het aanvraagtraject. Vanaf je 18e verjaardag val je onder de Wmo. De gemeente waar je dan zelf staat ingeschreven is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de indicatiestelling en financiering van Wmo ondersteuning.

Het indicatietraject verschilt per gemeente en per situatie. Onze aanmeldfunctionarissen informeren je graag hoe het aanvraagtraject in jouw gemeente verloopt.

Het aanvragen van een indicatie doe je zelf. Bij vragen kun je natuurlijk contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Ja dat kan. Bij aanmelden is het niet nodig om over een (juiste) indicatie te beschikken. Zodra je begeleiding bij ons afneemt dien je wel over een juiste indicatie te beschikken.

Met de meeste gemeenten waar Jados begeleiding biedt hebben we een contract. Als dat niet geldt voor jouw gemeente dan zoeken we samen naar een oplossing. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden die we onderzoeken (onderaannemerschap, PGB, een individuele maatwerkovereenkomst met de gemeente, etc.).