MENU SLUIT

Veelgestelde vragen / FAQ

Veel gestelde
vragen/FAQ


Begeleiding

Jados biedt begeleid wonen, ambulante begeleiding, begeleiding bij werk zoeken (Naar werk, Werkfit en Modulaire dienstverlening) en begeleiding bij  vastlopen op je werk (jobcoaching en re-integratie).

Voor Jados maak het niet uit hoe oud de diagnoseverklaring is. In uitzonderlijke gevallen wordt om een nieuwe diagnose gevraagd als daar een zorginhoudelijke aanleiding voor is. Enkele gemeenten stellen wel eisen aan hoe oud een diagnose maximaal mag zijn. De Jados aanmeldfunctionaris kan hier per gemeente meer over vertellen.

Nee, dit is niet mogelijk. Jados begeleidt alleen mensen met een autisme diagnose.

Jados zit in veel steden door heel Nederland. Het verschilt per stad welke dienst(en) we bieden. Klik hier voor een overzichtskaart en klik op je voorkeursstad bij ‘Kies een locatie’ om de exacte mogelijkheden in jouw voorkeursstad te bekijken.

Jobcoaching, re-integratie, Naar werk, Werkfit en Modulaire dienstverlening biedt Jados inprincipe in heel Nederland aan. De steden zoals vermeld op de kaart of bij ‘kies een locatie’ bieden voor deze diensten geen compleet beeld, maar wel een indicatie.

Natuurlijk kan dat. Onze aanmeldfunctionarissen staan je graag te woord.

Het is begrijpelijk dat je vragen hebt. Je kunt altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met onze aanmeldfunctionarissen. Zij helpen je graag verder.

Als je bij je ouders woont kijken wij gezamenlijk of onze begeleiding passend is bij jouw ondersteuningsvraag.

Het is goed om daar met elkaar over te praten en afspraken te maken.

Aanmelden

Op onze aanmeldpagina vind je uitgebreide informatie over aanmelden bij Jados. Heb je alsnog vragen, neem dan contact op met onze aanmeldfunctionarissen.

Soms is het mogelijk begeleiding te krijgen in steden waar Jados nog niet gevestigd is. Kies op het aanmeldformulier voor de dichtstbijzijnde stad en meld in het vak opmerkingen waar je eigenlijk begeleid wilt worden. Of neem voordat je je aanmeldt even contact op met de aanmeldfunctionaris.

De aanmeldfunctionaris neemt binnen twee weken contact op.

De aanmeldfunctionaris kan een inschatting maken van de wachttijd, wanneer er een indicatie (voor de financiering van de zorg) voor onze begeleiding is afgegeven door de gewenste gemeente. Omdat de wachttijd ook dan nog afhankelijk is van verschillende factoren, blijft deze inschatting onder voorbehoud.

Begeleid wonen

Meer informatie over begeleid wonen bij Jados vind je hier.

Meer informatie over de huisregels bij Jados of de locatie waar jij komt te wonen vind je in onze algemene voorwaarden. Ook de aanmeldfunctionaris kan je hier meer over vertellen.

Dit verschilt per locatie omdat de aanwezigheid van begeleiding afhankelijk is van het aantal cliënten, de hoogte van indicatie en de begeleidingsvraag van cliënten. We bieden hierbij zoveel mogelijk maatwerk. In de nacht en het weekend is er een telefonische dienst bereikbaar voor dringende hulpvragen en noodgevallen.

Op locaties waar veel studenten wonen wordt tijdens schoolvakanties gewerkt met een aangepast rooster. Afhankelijk van de aanwezigheid van de studenten in het huis.

Nee. Jados biedt geen 24uurs begeleiding. In de nacht en het weekend is er wel een telefonische dienst bereikbaar voor dringende hulpvragen en noodgevallen. Op een enkele locatie is wel begeleiding in het weekend aanwezig omdat dit binnen de contractafspraken met de gemeente valt.

Het verschilt per locatie of het mogelijk is om je huisdier mee te nemen. Over het algemeen geldt dat dit niet mogelijk is. Op sommige locaties maken we een uitzondering. Informeer hier naar bij de aanmeldfunctionaris.

De kosten voor de begeleiding worden gefinancierd vanuit de Wmo. Een Wmo indicatie vraag je aan bij de gemeente. Onze aanmeldfunctionaris kan je hier meer over vertellen.
De kosten die je uit eigen middelen betaalt zijn de huur en servicekosten voor je kamer/studio/appartement en kosten voor levensonderhoud.
Daarnaast betaalt iedereen die Wmo ondersteuning ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. Het is belangrijk dat je vooraf weet dat je de kosten kunt dragen zodra je bij Jados komt wonen. Zie ook de vraag over de mogelijkheden voor huurtoeslag.

Ja. Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Eén aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je Wmo indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld. Het is belangrijk dat je vooraf weet dat je de kosten kunt dragen zodra je bij Jados komt wonen. Zie ook de vraag over de mogelijkheden voor huurtoeslag.

Jados hanteert het reguliere puntensysteem. De hoogte van de huurprijs wordt bepaald door het soort kamer/studio/appartement en de stad waar je wilt wonen. Kies bij ‘locaties’  voor de stad van je keuze. Hier vind je een richtprijs van de huur van onze woonlocaties of studentenhuizen in deze stad.

Jados heeft bijna alle huurzaken uitbesteed aan Stichting Veste. Zij regelt alle huurzaken en je huurovereenkomst sluit je dan ook met Veste af. Verder worden huurzaken soms afgehandeld door andere verhuurders. Op deze manier kunnen we huur en zorg strikt scheiden.

 

Dat verschilt per locatie en hangt af van jouw persoonlijke situatie. Kies bij ‘locaties’  voor de stad van je keuze om te kijken of jouw locatie in aanmerking komt voor huurtoeslag. Check vervolgens op www.toeslagen.nl om te controleren of jij er ook voor in aanmerking komt.

Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Eén aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je Wmo indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld.

Als je bij je ouders woont kijken wij gezamenlijk of onze begeleiding passend is bij jouw ondersteuningsvraag.

Dat kan. Jados biedt ambulante begeleiding die bij jou thuis op afspraak langs komt voor begeleiding.

Nee. In de wooninitiatieven zijn zorg en huur aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat wanneer de zorg stopt, je moet verhuizen naar een eigen woonruimte. Op enkele locaties is het wel mogelijk om te blijven wonen met ambulante begeleiding, mits er plaats is.

Dit verschilt per situatie dus hierover gaan we met elkaar in gesprek. Als je geen begeleiding meer van ons ontvangt moet je verhuizen. Ook zijn er locaties waar door de woonbestemming een verplichting wordt gesteld aan het volgen van een studie.

Nee, maar we verwachten wel dat je gemotiveerd bent om te studeren en/of betaald werk te hebben. Dit is dan onderdeel van jouw ondersteuningsvraag.

Samenwonen is niet toegestaan bij Jados. Wij zijn een begeleid/beschermd wonen vorm, waarbij dus alleen bewoners wonen die zorg nodig hebben van Jados. In overleg met huisgenoten en begeleiding kan een vriend of vriendin wel af en toe komen logeren.

Studeren

We begeleiden mensen, vanaf 18 jaar, die een vervolgopleiding volgen of willen volgen.  Meestal is dit een reguliere mbo, hbo of wo opleiding. Twijfel je of jouw situatie passend is? Neem dan even contact op met een van onze aanmeldfunctionarissen.

Onze begeleiding biedt geen vakinhoudelijke hulp, maar ondersteuning bij jouw persoonlijke ontwikkeling, waardoor studeren je beter af zou kunnen gaan. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning bij: leren herkennen wanneer jij vast loopt, weten hoe jij met problemen omgaat, opbouwen van vriendschappenwerken aan je gezondheid, een studieplanning maken, contact met je opleiding, zoeken van een hobby of het omgaan met stress en angst. En dit zijn maar enkele voorbeelden want in een begeleidingstraject kan alles aan bod komen.

Dit verschilt per situatie dus hierover gaan we met elkaar in gesprek. Als je geen begeleiding meer van ons ontvangt moet je verhuizen. Ook zijn er locaties waar door de woonbestemming een verplichting wordt gesteld aan het volgen van een studie.

Werken

Nee. Je moet wel in staat en gemotiveerd zijn om betaald werk te kunnen.

Dit hangt af van hoeveel dagen per week je dagbesteding hebt en of je van plan bent om daarnaast of binnenkort te gaan werken. De focus bij Jados ligt altijd op begeleiding bij en naar werk.

Financieel

Dat hangt van welke begeleiding je wilt afnemen.

Begeleid wonen en ambulante begeleiding worden gefinancierd vanuit de Wmo.

Voor Naar werk, Werkfit en Modulaire trajecten heeft Jados heeft een contract met het UWV. Heb je een bijstandsuitkering/val je onder de participatiewet dan is de gemeente verantwoordelijk.

De financiering van jobcoaching is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bij re-integratie is je werkgever verantwoordelijk voor de financiering.

Uitgebreide informatie vind je op deze pagina.

 

Er zijn mogelijkheden om de dienstverlening zelf te betalen (met uitzondering van begeleid wonen). De aanmeldfunctionaris kan met jou de wensen en mogelijkheden bespreken.

Ambulante begeleiding en begeleid wonen worden vanuit de Wmo gefinancierd. Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Jados heb je een Wmo zorgindicatie van de gemeente nodig. Het verschilt per gemeente hoe deze gefinancierd wordt en hoe het aanvraagtraject eruit ziet. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionarissen.

Voor de financiering van  de Jados begeleiding  vraag je een Wmo indicatie aan bij de gemeente. Daarnaast betaal je maandelijks uit eigen middelen de huur en servicekosten voor je kamer/studio/appartement. De kosten voor levensonderhoud zijn ook voor jezelf. Daarnaast betaalt iedereen die Wmo ondersteuning ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. Zie ook: “Moet ik een eigen bijdrage betalen?”

Ja. Iedereen die Wmo zorg ontvangt betaalt een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen. De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 20,60 per maand. In een enkel geval vraagt je gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket via de website van de gemeente.

Ja. Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Eén aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je Wmo indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld.

De financiering van jobcoaching is afhankelijk van je persoonlijke situatie. We leggen het hier uit.

Bij re-integratie is je werkgever verantwoordelijk voor de financiering. Uitgebreide informatie vind je op deze pagina.

Het hangt van situatie af hoe onze ondersteuning georganiseerd/gefinancierd wordt. Dit geldt dus ook voor het aanvragen van deze financiering. Meer informatie vind je op deze pagina.

De betaling en alles wat komt kijken bij jobcoaching is vaak ingewikkeld en sterk persoonsafhankelijk. We helpen jou of je consulent hier graag bij. Gelukkig is er vaak veel mogelijk. Meld je (vrijblijvend) aan en we kijken vervolgens samen naar de mogelijkheden.

 

De begeleiding van Jados valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Jados heb je een Wmo zorgindicatie van de gemeente nodig. Het verschilt per gemeente hoe deze gefinancierd wordt en hoe het aanvraagtraject eruit ziet. Tijdens het aanmeldproces legt onze aanmeldfunctionaris je uit hoe dit voor jou gemeente in zijn werk gaat.

De begeleiding van Jados is ingericht op Wmo trajecten, die zich kenmerken door hun tijdelijkheid en ontwikkelingsgerichte benadering.  Als jij reeds een Wlz indicatie hebt, dan kijken we  zeer zorgvuldig  of jouw zorgvraag aansluit bij de begeleiding die Jados biedt. Onze aanmeldfunctionarissen en gedragswetenschappers kunnen dit samen met jou onderzoeken.

Tot 18 jaar wordt de zorg die je wil ontvangen gefinancierd uit de jeugdwet. De indicatiestelling en financiering van ondersteuning vanuit de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeente waar jouw ouders wonen. Het aanvraagtraject van een indicatie en financiering voor begeleiding bij Jados doe je tot je 18 e verjaardag meestal in de woongemeente van jouw ouders. Onze aanmeldfunctionaris kan je adviseren over het aanvraagtraject.

Vanaf je 18e verjaardag wordt je zorg betaalt vanuit de Wmo. De gemeente waar je dan zelf als inwoner staat ingeschreven is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de indicatiestelling en financiering van Wmo ondersteuning.

 

Het indicatietraject verschilt per gemeente en per situatie. Onze aanmeldfunctionarissen informeren je graag hoe het aanvraagtraject in jouw gemeente verloopt.

Het aanvragen van een indicatie doe je zelf. Bij vragen kun je natuurlijk contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Ja dat kan. Bij aanmelden is het niet nodig om over een (juiste) indicatie te beschikken. Zodra je begeleiding bij ons afneemt dien je wel over een juiste indicatie te beschikken.

Met de meeste gemeenten waar Jados begeleiding biedt hebben we een contract. Als dat niet geldt voor jouw gemeente dan zoeken we samen naar een oplossing. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden die we onderzoeken (onderaannemerschap, PGB, een individuele maatwerkovereenkomst met de gemeente, etc.).

Heb je een bijstandsuitkering/val je onder de participatiewet en wil je begeleiding van Jados bij werk zoeken, dan verschilt het per gemeente of je gebruik kunt maken van deze trajecten. Heb je een consulent bij het UWV of de gemeente, vraag deze naar de mogelijkheden. Heb je nog geen contact met het UWV of de gemeente, dan helpt Jados je graag verder bij alles wat nodig is om een traject aan te vragen. Meld je (vrijblijvend) aan, dan kijken we samen wat er voor jouw specifieke situatie nodig is.

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 


Onze aanmeldfunctionarissen staan voor je klaar.

Ben je niet in de gelegenheid om ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen? In de middag zijn we op afspraak bereikbaar. Voor het maken van deze telefonische afspraak kun je mailen naar vragen@jados.nl Hier kun je ook naar mailen voor al je overige vragen.


Christa
Charlotte
Anna
Cora