MENU SLUIT

Over ons

Dit is
ons verhaal

Mensen hebben elkaar nodig. In het leven kunnen mensen tijdelijk vastlopen, dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld door angst en onzekerheid vanwege dingen die je hebt meegemaakt, bijvoorbeeld het stellen van een diagnose. Jouw kracht vinden en gebruiken, lukt (even) niet.

Jados begeleidt volwassenen met een diagnose autisme op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. In de begeleiding richten we ons op heel de persoon met zijn of haar levensgeschiedenis. Met als uitgangspunt een ontdekkingsreis samen met de cliënt, stimuleren we de ontwikkeling, proberen we factoren die het vastlopen hebben veroorzaakt op te sporen en te overkomen en de verbinding met mensen in het netwerk te bevorderen. Met zelfstandig bedoelen we niet alleen. Aandacht en beschikbaarheid, er voor de ander zijn als het nodig is, vormen belangrijke waarden bij ons werk.

Ons verhaal begint bij het openen van ons eerste (studenten)huis in Nijmegen in 2009. Inmiddels biedt Jados een breed aanbod aan ondersteuning in vele gemeenten door heel Nederland. Ook onze eigen ontdekkingsreis is nog niet voltooid. Samen met cliënten, medewerkers en de mensen om ons heen blijven we ons ontwikkelen. Benieuwd hoe dit gaat? Volg Jados via deze website, onze social media kanalen, lees onze blogs of zoek contact met een van onze medewerkers.

Hoe wij het
organiseren

Jados werkt vanuit een regionale aansturing. Door onze platte organisatiestructuur liggen verantwoordelijkheden laag, hebben wij onze focus op de zorg, zijn lijnen kort en kunnen de diverse disciplines elkaar optimaal faciliteren en ondersteunen. Samen kom je tot de beste resultaten.

Aansturing van de organisatie

Raad van Toezicht:
Marko Otten: voorzitter met de portefeuille governance en wet- en regelgeving.
Suzan Veenhuis: secretaris met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering.
Jan Willem van Zuthem: portefeuille zorg & kwaliteit en governance en wet- en regelgeving.
Saskia Blom-Schakel: portefeuille zorg & kwaliteit.
Luc Maas: portefeuille financiën en bedrijfsvoering.

Bestuurder:
Martijn van Gompel

Documenten Raad van Toezicht:

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021 (PDF)
Jaarverslag Raad van Toezicht 2022 (PDF)
Lijst van Nevenactiviteiten Raad van Toezicht (PDF)

Organogram 2024

Overzicht Jados organogram

Missie
en (zorg-)visie

Het belangrijkste uit de missie van Jados is dat wij ons richten op de gehele persoon. We beginnen niet bij de diagnose, maar bij iemands levensverhaal. Samen met de cliënt gaan we voor het vergroten van de kwaliteit van leven, weerbaarheid en zelfstandigheid.

Bekijk onze gehele missie en (zorg-)visie via onderstaande button.


Meer info

Cliëntenraad

Belangen behartigen doen we het beste samen. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de belangen van de cliënten binnen de organisatie.


Meer over de cliëntenraad

Merkenpaspoort
Waar wij voor staan

Bekijk in ons merkenpaspoort waar Jados voor staat.

 

Meerjarenbeleidplan
Waar wij voor gaan

Bekijk in ons Meerjarenbeleidsplan 2022 t/m 2024 waar Jados voor gaat.

Jados jaarplannen

Bekijk hier onze recente jaarplannen.

Wat wij hebben
meegemaakt

We delen graag met je welke activiteiten we gedurende het jaar hebben ondernomen. Je leest het hier in onze jaaroverzichten.

Als het niet gaat
zoals je wil

Het kan gebeuren dat er gevoelens van ontevredenheid zijn over de door ons geboden dienstverlening. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je onvrede te bespreken met de medewerker wie het betreft, of indien nodig met zijn/haar leidinggevende. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Wanneer dit gesprek de onvrede niet wegneemt of als je vindt dat je onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen kan contact worden opgenomen met onze onafhankelijke klachtencoördinator.

Het is ons streven om zo laagdrempelig met elkaar tot een oplossing van de ontstane onvrede te komen. Soms kan het echter anders lopen en kan de klacht worden voorgelegd aan onze externe en onafhankelijke klachtencommissie.

We zien iedere klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren, dus aarzel niet om eventuele onvrede aan te geven. Op deze pagina vind je meer tips en uitgebreide uitleg over hoe om te gaan met klachten.

 

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is bedoeld om misstanden in de organisatie te signaleren. Werknemers kunnen door middel van een klokkenluidersregeling (vermoedens van) een misstand op een goede en veilige manier melden via privacy@jados.nl. Voor details zie het document klokkenluidersregeling.
Gaat een misstand over een persoonlijke aangelegenheid, dan is de klokkenluidersregeling niet op zijn plaats. Hiervoor bestaat bijvoorbeeld de klachtenregeling.

Klachtenregeling

ISO 9001
gecertificeerd

Jados is sinds 2015 ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee maken we inzichtelijk dat we onze processen en dienstverlening continu evalueren en verbeteren.