MENU SLUIT

Voor professionals

Wanneer past Jados
bij een cliënt?

Deze 3 bouwstenen maken begeleiding bij Jados succesvol:

 • Motivatie: onze cliënten zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen.
 • Draagkracht: voldoende draagkracht om als vanzelfsprekend en op een voor de cliënt passende manier deel te gaan nemen aan de maatschappij.
 • Ontwikkeling: een goede match tussen de ontwikkelvraag en ons aanbod; voldoende capaciteit om tot ontwikkeling te komen.

Ondersteuning bij werk, studie en wonen

Jados biedt ondersteuning bij werk, studie en wonen.
Elke gemeente heeft een ander indicatiesysteem. Ons aanbod is afgestemd op de financieringsregels van de gemeente waar onze locatie is (met name voor begeleid wonen) of waar de cliënt woont.

 • Ambulante begeleiding
  Ambulante begeleiding is mogelijk in regio’s waar wij een contract hebben voor het leveren van Zorg in Natura. Buiten deze regio’s is ambulante begeleiding mogelijk op basis van PGB of een individuele maatwerkovereenkomst. Dit gaat in overleg met de gemeente.
 • Wooninitiatieven in het hele land
  Zoals begeleid wonen, beschermd wonen, beschermd thuis en extramurale indicaties. Dit bieden we op locaties door het hele land.
 • Werkbegeleiding
  Wij bieden ondersteuning wanneer iemand vastloopt of dreigt vast te lopen in het werk, of hulp nodig heeft bij het vinden en behouden van werk. Dit kan via UWV-trajecten, jobcoaching, trajecten vanuit de participatiewet (gemeente) en via 1e en 2e spoor begeleiding vanuit de Wet verbetering Poortwachter (Wvp).

Ontdek de werktrajecten

Financiering

Dit hangt af van het type ondersteuning:

 • Ambulante begeleiding en onze wooninitiatieven worden gefinancierd via zorg in natura (ZIN) of het Persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor is een Wmo-zorgindicatie nodig. Financiering vanuit de WLZ (op basis van PGB) is bij uitzondering mogelijk. 
 • Werktrajecten kunnen afhankelijk van de persoonlijke situatie gefinancierd worden vanuit het UWV (Wajong-, WW-, WIA- of Ziektewetuitkering), de werkgever of de gemeente (Participatiewet-/P-wetuitkering (voorheen bijstand)). 

Heb je vragen over de financiering?
Stel ze via vragen@jados.nl. We onderzoeken graag samen de mogelijkheden.


Contact

Locaties

Jados vind je in veel gemeenten door heel Nederland. Hier werken we met kleine, zelfstandige teams. Elke team is multidisciplinair en heeft expertise op begeleiding, autisme en werk.

Bekijk onze locaties

Meer
weten?


Op sommige locaties is direct starten mogelijk. Andere locaties hebben wachtlijsten. Soms beheert een gemeente de wachtlijst. Wil je meer informatie over onze wachtlijsten? Mail naar vragen@jados.nl. In onze nieuwsbrief delen we regelmatig beschikbare woonruimte.

Stuur een e-mail naar vragen@jados.nl. Zet daarin alvast de volgende informatie:

 • een omschrijving van de situatie en hulpvraag 
 • de gewenste ondersteuning [zorg of werk]
 • de leeftijd van de cliënt
 • eventuele diagnose(s)
 • de gemeente van inschrijving / gewenste locatie
 • jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
 • jouw contactvoorkeuren (werkdagen, bereikbaarheid)

Wij nemen dan binnen 2 dagen contact met je op.

Er zijn verschillende financieringsvormen, Dit is afhankelijk van het type begeleiding en bij werktrajecten van de persoonlijke situatie. We helpen graag om de mogelijkheden in beeld te brengen.

Als een cliënt bij Jados komt wonen, verzorgt Jados de zorg. De verhuurder (vaak Stichting Veste) verzorgt de verhuur. De huur en zorg zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wordt de zorg van Jados beëindigd of is de indicatie ontoereikend voor plaatsing in het wooninitiatief? Dan eindigt ook de huurovereenkomst. Jados biedt geen langdurige zorg, een gemiddelde huurperiode is bij ons 2 jaar.

Meld je aan
voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Jados!