MENU SLUIT

Ambulante begeleiding

Ambulante
begeleiding

Je hebt het gevoel vast te lopen. Je woont zelfstandig en de taken die hierbij komen kijken kosten je veel moeite. Je twijfelt over studie of werk. Misschien heb je moeite met het opbouwen van een sociaal netwerk, het invullen van je vrije tijd of het aangaan van een liefdesrelatie. Onze ambulante begeleiding ondersteunt je bij de vele facetten van het leven.

Wat bieden wij
jou?

Je loopt vast. Dat voelt niet prettig. Misschien komt het doordat je moeite hebt met het opbouwen van een sociaal netwerk, het invullen van je vrije tijd of het aangaan van een liefdesrelatie. Je twijfelt over je studie of werk, of loopt hier bij vast. Of het zelfstandig wonen en de taken die hierbij komen kijken kosten je veel moeite.

De ambulante begeleiding van Jados is er op gericht de oorzaken van het vastlopen te onderzoeken. We helpen je bij het vinden van een goede balans tussen inspanning en ontspanning, het maken van een dag/weekplanning, het aangaan en onderhouden van vriendschappen en het opdoen van nieuwe ervaringen.

Bekijk onderstaande video over onze begeleiding en wat je hierin van ons kunt verwachten.

Onze ambulante begeleiding
Geeft inzicht in jezelf

Jouw levensverhaal als uitgangspunt
Jados begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in jezelf maar ook in de relatie tot anderen. Jouw levensverhaal is daarbij belangrijk. We kijken we verder dan een diagnose. Iedereen is uniek. We horen graag van jou zelf welke gebeurtenissen in jouw leven je hebben gemaakt tot wie je bent. En wat jij nodig hebt je persoonlijke ontwikkeling, zodat je jezelf kunt zijn en kunt werken aan je eigen toekomst.

Voor jezelf opkomen, je zelfredzaamheid (weerbaarheid) ontwikkelen en sociale vaardigheden vergroten zijn belangrijke onderdelen van de begeleiding. Bij Jados zien we autisme als een andere ontwikkeling en niet als een stoornis. Dit lost niet direct iets op, maar maakt wel dat we verder moeten zoeken naar waarom iets gebeurt. We kijken naar wat achter gedrag zit. Hoe komt het dat iets (nog) niet lukt?

Bij Jados proberen we daar op aan te sluiten. We gaan uit van ieders kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn belangrijk voor ons.

De verantwoordelijkheid en de regie liggen bij jou, maar de begeleider ondersteunt je waar nodig. Zo is er ruimte voor ervarend leren.

Uitgangspunt is dat de begeleiding tijdelijk van aard is, als steun in de rug tijdens een bepaalde periode.

Belangrijk om te weten is dat onze de ambulante begeleiding zich richt op de ontwikkeling naar zelfstandigheid van jou als individu. Wij hebben hier bij oog voor je omgeving en netwerk, maar wij begeleiden jou en niet je netwerk (familie, ouders etc.).

Meest voorkomende onderwerpen

  • leren herkennen wanneer en waarom je vastloopt (in een taak)
  • opbouwen van vriendschappen
  • werken aan je gezondheid
  • het omgaan met stress en angst
  • contact met je opleiding of werk
  • een (studie)planning maken
  • ondersteuning bij het zoeken van werk
  • zoeken van een hobby

Een vast aanspreekpunt
Je krijgt een ambulant begeleider als vast aanspreekpunt. Hier plan je afspraken mee en je spreekt samen af waar deze afspraken plaats vinden. De intensiteit of hoeveelheid uren wordt bepaald door je hulpvraag en je indicatie en kan dus van tijd tot tijd verschillen. Tijdens de begeleidingsmomenten bespreek je met je begeleider hoe het met je gaat en werk je aan je begeleidingsdoelen.

Team van professionals
Jouw begeleider werkt niet alleen, maar kan terugvallen op een team van professionals. Achter de schermen zijn gedragswetenschappers betrokken bij jouw begeleidingstraject met een focus op jouw persoonlijke ontwikkeling. Alle medewerkers van Jados beschikken minimaal over een relevant hbo-diploma en hebben aanvullende cursussen over autisme gevolgd.

Kosten
en financiering

Zorgkosten

Voor ambulante begeleiding is een Wmo zorgindicatie* van de gemeente nodig. Hieruit worden je zorgkosten gefinancierd. De financiering loopt via een ZIN (zorg in natura) contract of een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit verschilt per gemeente, net als het aanvraagtraject van de indicatie en financiering.

> Meer informatie over zorgkosten

Eigen bijdrage

Iedereen die Wmo zorg ontvangt betaalt een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. Meestal bedraagt dit maximaal € 20,60 per maand. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo loket via de website van de gemeente.

* In specifieke situaties, maar altijd na zorgvuldig overleg is begeleiding van Jados met een Wlz indicatie of wanneer je onder de Jeugdwet valt mogelijk.

Waar zit Jados

Een overzicht van alle steden waar Jados actief is vind je op de pagina ‘Waar zit Jados’. Gebruik de filter ambulante begeleiding om te kijken in welke steden we dit aanbieden.

Bekijk onze locaties

Past Jados
bij jou?

Of eigenlijk: passen we bij elkaar? We hopen dat je met de informatie op deze pagina al een goed beeld hebt gekregen over Jados en of je denkt dat we bij jou passen. Meer informatie over wat nodig is nodig is om jou te kunnen bieden wat je nodig hebt, maar ook welke voorwaarden wij of de gemeente stellen vind je bij ‘Past Jados bij jou?’.


Past Jados bij jou?

Aanmelden

Enthousiast geworden over ambulante begeleiding bij Jados? Op onze aanmeldpagina vind je meer belangrijke informatie en wat je kunt doen als je nog vragen hebt. Ook kun je je op deze pagina geheel vrijblijvend aanmelden.


Aanmelden

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 


Onze aanmeldfunctionarissen staan voor je klaar.

Ben je niet in de gelegenheid om ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen? In de middag zijn we op afspraak bereikbaar. Voor het maken van deze telefonische afspraak kun je mailen naar vragen@jados.nl Hier kun je ook naar mailen voor al je overige vragen.


Christa
Charlotte
Anna
Cora