MENU SLUIT

Missie en visie

Samen
in ontwikkeling

Wij geloven in ontwikkeling én in een diverse samenleving.

Missie
Het waarom van ons bestaan

Jados biedt begeleiding op diverse levensgebieden aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan.
Het vergroten van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Jados streeft naar zelfstandigheid van mensen met autisme door te verbinden met de directe sociale omgeving en met de samenleving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid. Op deze manier wordt de afhankelijkheid van de hulpverlening geminimaliseerd en is voor de meeste mensen die wij begeleiden onze
dienstverlening tijdelijk.

Wij richten ons op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose om zorg op maat te kunnen bieden. Hierbij benutten wij de eigen kracht en kennis van de mensen die wij begeleiden door de begeleiding samen met hen vorm te geven.

"Iedereen heeft zijn of haar eigen, unieke levensgeschiedenis."

Visie
Een uitdagende kijk op de toekomst

Jados vindt dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. De maatschappij heeft diversiteit nodig. Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen. We zoeken allemaal een plek binnen de samenleving die bij ons past.

Het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit wat bijdraagt aan een beter functionerende en mooiere samenleving

Zorgvisie
Onze kijk op autisme

We hebben onze zorgvisie vormgegeven in onderstaande infographic. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Zorgvisie Jados augustus 2022