MENU SLUIT

Financiering

Financiering
diensten Jados

Wie verantwoordelijk is voor de kosten van de dienstverlening van Jados hangt af van welke begeleiding je wilt afnemen.

Begeleid wonen

Zorgkosten
Voor begeleid wonen is een Wmo zorgindicatie* van de gemeente nodig. Hieruit worden je zorgkosten gefinancierd. De financiering loopt via een ZIN (zorg in natura) contract of een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit verschilt per gemeente, net als het aanvraagtraject van de indicatie en financiering. In principe is het zo dat je vanaf 18 jaar de indicatie aanvraagt in de gemeente waar je begeleid wil gaan wonen. De gemeente kijkt of ze de aanvraag in behandeling wil nemen (heb je binding met deze gemeente), zo ja, beoordelen ze inhoudelijk welke indicatie er wordt afgegeven. Als deze indicatie toereikend is voor het wonen bij Jados vindt er door Jados een beoordeling (intake) plaats met onze gedragswetenschapper om te beoordelen of je zorgvraag past bij onze visie en aanpak.

Kosten huur en levensonderhoud
Wanneer je bij Jados komt wonen betaal je de kosten van de huur van je studio of kamer, de servicekosten (gas, water, licht) en de kosten voor je levensonderhoud (eten, drinken etc.) uit eigen geld (dus niet uit zorg geld). Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten namelijk volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. De hoogte van de huur wordt berekend op basis van een puntensysteem.

Eigen bijdrage
In de meeste gemeenten betaal je als je Wmo zorg ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 20,60. In een enkel geval vraagt de gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo loket via de website van de gemeente.

* In specifieke situaties, maar altijd na zorgvuldig overleg is begeleiding van Jados met een Wlz indicatie of wanneer je onder de Jeugdwet valt mogelijk.

Ambulante begeleiding

Zorgkosten
Voor ambulante begeleiding is een Wmo zorgindicatie* van de gemeente nodig. Hieruit worden je zorgkosten gefinancierd. De financiering loopt via een ZIN (zorg in natura) contract of een PGB (Persoons Gebonden Budget). Kijk bij locaties of Jados in de gemeente van jouw keuze ambulante begeleiding biedt. Er zijn namelijk enkele steden waar we geen contract hebben voor ambulante begeleiding en waar het PGB tarief van de gemeente helaas niet toereikend is voor onze begeleiding.

Als je buiten deze gemeenten woont is het in sommige gevallen toch mogelijk ambulante begeleiding te krijgen. De gemeente waar jij woont moet dan een eenmalige overeenkomst of PGB afgeven waarbij wordt voldaan aan ons uurtarief. De begeleiding vindt dan plaats op een ambulant kantoor in een van de steden waar wij begeleiding bieden.

Eigen bijdrage
In de meeste gemeenten betaal je als je Wmo zorg ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 20,60. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo loket via de website van de gemeente.

* In specifieke situaties, maar altijd na zorgvuldig overleg is begeleiding van Jados met een Wlz indicatie of wanneer je onder de Jeugdwet valt mogelijk.

Naar werk, Werkfit en Modulaire dienstverlening

Jados heeft een contract met het UWV voor Naar werk, Werkfit en Modulaire trajecten. Ontvang je een uitkering vanuit het UWV zoals Wajong, Wia, WW of ziektewet uitkering dan beslist het UWV of je in aanmerking komt voor begeleiding door Jados.

Heb je een bijstandsuitkering/val je onder de participatiewet dan verschilt het per gemeente of je gebruik kunt maken van deze trajecten.

Aanvragen van een traject

Heb je een consulent bij het UWV of de gemeente, vraag deze naar de mogelijkheden. Heb je nog geen contact met het UWV of de gemeente, dan helpt Jados je graag verder bij alles wat nodig is om een traject aan te vragen. Meld je (vrijblijvend) aan, dan kijken we samen wat er voor jouw specifieke situatie nodig is.

Jobcoaching

In principe heeft iedereen die werkt en een diagnose autisme heeft, recht op jobcoaching.  De financiering van jobcoaching is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

  • Heb je werk én een diagnose autisme, dan is in de meeste situaties het UWV verantwoordelijk voor de kosten van de jobcoaching. Je mag zelf aangeven dat je de jobcoaching door Jados wilt. Je kunt je aanmelden via de website van Jados waarna we samen de aanvraag in orde maken.
  • Heb je werk, maar zat je kort geleden nog in de bijstand/participatiewet, dan kan het zijn dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van de jobcoaching. Informeer hier naar bij jouw gemeente(consulent). Deze kan jou ook vertellen of je in aanmerking komt voor begeleiding door Jados. Het kan zijn dat de gemeente niet met ons samen werkt. Helaas kunnen we dan niets voor je betekenen.
  • Ben je samen met je werkgever op zoek naar jobcoaching? Dan hangt het van een aantal zaken af wie de begeleiding van Jados moet betalen. Meestal is dit het UWV of de gemeente. Heb je (nog) geen of geen recente diagnose of willen jullie niet wachten op de aanvraag bij UWV/gemeente omdat het risico van uitval te groot is? Dan kan de werkgever de jobcoaching (tijdelijk) betalen. Meld je dan (vrijblijvend) aan bij Jados. Samen kijken we dan naar kosten van het traject en wat nodig is om alsnog een traject bij UWV/gemeente op te starten.

De betaling en alles wat komt kijken bij jobcoaching is vaak ingewikkeld en sterk persoonsafhankelijk. We helpen jou of je consulent hier graag bij. Gelukkig is er vaak veel mogelijk. Meld je (vrijblijvend) aan en we kijken vervolgens samen naar de mogelijkheden.

Re-integratie

Bij re-integratie (verzuimbegeleiding, 1e of 2e spoor traject) is de werkgever verantwoordelijk voor je re-integratie. Overleg met je werkgever en/of bedrijfsarts over de mogelijkheden van begeleiding bij je re-integratie door Jados. Het is aan de werkgever of ze een traject bij Jados willen bekostigen. Meld je (vrijblijvend) aan en we bekijken samen wat de kosten van het traject zijn. De hoogte van de kosten zijn situatie afhankelijk. We starten altijd met een kennismakingsgesprek. Als dit naar tevredenheid verloopt, stellen we een plan van aanpak op waar in staat wat we in het re-integratietraject gaan doen, hoeveel tijd we denken nodig te hebben en wat de kosten zijn. Op basis hiervan kunnen de werkgever en werknemer besluiten wel of niet voor een traject bij/met ons te kiezen.

De betaling en alles wat komt kijken bij re-integratie is vaak ingewikkeld en sterk persoonsafhankelijk. We helpen jou of je consulent hier graag bij. Gelukkig is er vaak veel mogelijk. Meld je (vrijblijvend) aan en we kijken vervolgens samen naar de mogelijkheden.

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 


Onze aanmeldfunctionarissen staan voor je klaar.

Ben je niet in de gelegenheid om ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen? In de middag zijn we op afspraak bereikbaar. Voor het maken van deze telefonische afspraak kun je mailen naar vragen@jados.nl Hier kun je ook naar mailen voor al je overige vragen.


Christa
Charlotte
Anna
Cora