Cliëntenraad - Jados Cliëntenraad - Jados

MENU SLUIT

Cliëntenraad

Wat doen we?

De cliëntenraad komt op voor de rechten en wensen van de cliënt. Wij vertegenwoordigen de cliënten en doen ons best om jou zo goed mogelijk te helpen. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt waar je niet zelf met Jados uit kan komen, kan je bij ons terecht.

Ook hebben we regelmatig contact met het management van de organisatie. Hierdoor vormen wij een toegankelijke verbinding tussen de cliënten en het management. Door jullie feedback kunnen wij adviezen geven die worden meegenomen in het beleid van Jados.

Het kan ook gebeuren dat er gevoelens van ontevredenheid zijn over de door ons geboden dienstverlening. We raden cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar je onvrede te bespreken met de medewerker die het betreft, of indien nodig met zijn/haar leidinggevende. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing. Wanneer je onvrede niet specifiek betrekking heeft op jou maar op een groter geheel of wanneer het over Jados brede keuzes gaat, neem dan contact op met de cliëntenraad via clientenraad@jados.nl

De laatste jaren hebben wij ons onder andere bezig gehouden met:

 • het vergroten van onze bekendheid
 • het bereiken van het maximaal aantal leden in de cliëntenraad
 • het schrijven van het afsluitende woord in het jaarverslag van Jados
 • het jaarlijks schrijven van ons eigen jaarplan en jaarverslag
 • het geven van feedback op toegestuurde beleidsdocumenten

Wie zijn wij?

De cliëntenraad bestaat uit negen (oud-)cliënten en een ondersteuner die medewerker is bij Jados.

 • Alexander (voorzitter)
 • Roland (penningmeester)
 • Trijntje (secretaris)
 • Nadine (lid)
 • Rosie (lid)
 • Joep (lid)
 • Anthony (lid)
 • Freddie (lid)
 • Kiki (ondersteuner)

Jaarverslagen

Contact
met de cliëntenraad

Heb jij suggesties, feedback, vragen of andere opmerkingen voor Jados?

Neem dan contact met ons op via clientenraad@jados.nl.

We zijn er voor jou en we horen graag van je!