MENU SLUIT

Re-integratie

Re-integratie

Het kan zijn dat je (gedeeltelijk) ziek thuis zit omdat werken even niet meer lukt. Jados biedt ondersteuning bij je re-integratie.

Re-integratie

Het kan zijn dat je (gedeeltelijk) ziek bent gemeld omdat het niet meer lukt op het werk. De problemen hebben misschien te maken met autisme en/of hoe collega’s of de werkgever daarmee omgaan. Misschien zijn er ook hele andere oorzaken. Een werkcoach van Jados gaat samen met jou op zoek naar de reden waarom werken niet (meer lukt). Waar ben je tegenaan gelopen? En wat is er voor nodig om dit bij een eventuele terugkeer naar je werkplek of bij een nieuwe baan te voorkomen?

Bij re-integratie krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). We leggen hieronder uit wat deze wet betekent en wat Jados voor jou (en je werkgever) kan betekenen.

Wet verbetering poortwachter

Als je als werknemer (langdurig) ziek bent, krijg je te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). In deze wet zijn de rechten en plichten gedurende 2 jaar beschreven van zowel jou als van jouw werkgever. De Wvp  bepaalt dat de werknemer en werkgever er alles aan moeten doen om weer aan het werk te kunnen. Naast de werkgever is ook de  bedrijfsarts (Arboarts) betrokken. Jados biedt ondersteuning aan zowel de werknemer als de werkgever in een dergelijk traject.

Als het doel is om jou als werknemer op je huidige werkplek te laten re-integreren wordt dit 1e spoor genoemd. Is het doel om bij een andere werkgever een nieuwe baan te vinden, wordt dit 2e spoor genoemd.

1e Spoor

Het eerste spoor is vaak het eerste jaar waarin een medewerker is uitgevallen. Als je bent uitgevallen, wordt in eerste instantie gekeken of je nog terug kunt in je eigen functie. En zo ja: wat daarvoor nodig is.

Door onze expertise op gebied van autisme zijn wij in staat te kijken naar het grotere geheel. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor iemand vastloopt. Samen gaan we onderzoeken wat er aan de hand is en gaan daarmee aan de slag, zodat je weer terug aan het werk kunt en weer plezier in werk hebt.

Soms is terugkeren in de functie niet haalbaar, ook niet na herstel. Je werkgever is dan verplicht om passend werk aan te bieden en moet kunnen aantonen al het mogelijke te hebben gedaan om jou binnen het bedrijf te houden.

2e Spoor

Het tweede spoort gaat (vaak) in vanaf het tweede jaar dat je in verzuim bent. Gesprekken met de bedrijfsarts, casemanager en/of arbeidsdeskundig onderzoek hebben inzichtelijk gemaakt dat een passende werkplek bij je huidige werkgever niet beschikbaar is. We gaan je dan ondersteunen bij het vinden van werk bij een andere werkgever. Voor jou kan dit een moeilijke, verdrietige en hectische tijd zijn. Toch bepaalt de wet dat je verder moet, op zoek naar een nieuwe baan. Een goede relatie tussen werkgever, werknemer en Jados is belangrijk in dit proces. Daar hebben we aandacht voor. Samen onderzoeken we welke nieuwe kansen er zijn op de arbeidsmarkt. Wat zijn mogelijkheden, wil en kun je deze vergroten en welke baan past daarbij?

Onze werkwijze

Weer aan het werk gaan kan een complex vraagstuk zijn. Door rekening te houden met het verloop van het ziekteproces en de werksituatie bij de huidige werkgever, helpen we je weer op weg. We stippelen een traject uit dat past bij de specifieke situatie. Maatwerk dus! Met als doel het vinden van een passende/geschikte werkplek. Een plek die past op vlak van wensen én mogelijkheden.

Onze trajecten bestaan vaak uit individuele coaching gesprekken. Ook coaching op de huidige werkplek komt veel voor. We bekijken of en zo ja hoe een werkplek passend te maken is. Tot slot ondersteunen wij ook door bijvoorbeeld te acquireren naar werkplekken, zodat we een deel van het solliciteren uit handen nemen.

Financiering
Re-integratie

Bij re-integratie (verzuimbegeleiding, 1e of 2e spoor traject) is de werkgever verantwoordelijk voor (de kosten van) je re-integratie. Overleg met je werkgever en/of bedrijfsarts over de mogelijkheden van begeleiding bij je re-integratie door Jados. Het is aan de werkgever of ze een traject bij Jados willen bekostigen. De hoogte van de kosten zijn situatie afhankelijk. Meld je (vrijblijvend) aan en we bekijken samen wat de kosten van jouw traject zijn. We starten altijd met een kennismakingsgesprek. Als dit naar tevredenheid verloopt, stellen we een plan van aanpak op waar in staat wat we in het re-integratietraject gaan doen, hoeveel tijd we denken nodig te hebben en wat de kosten zijn. Op basis hiervan kun jij samen met je werkgever  besluiten wel of niet voor een traject bij/met ons te kiezen.

De betaling en alles wat komt kijken bij re-integratie is vaak ingewikkeld en sterk persoonsafhankelijk. We helpen jou of je consulent hier graag bij. Gelukkig is er vaak veel mogelijk. Meld je (vrijblijvend) aan en we kijken vervolgens samen naar de mogelijkheden.

Waar zit Jados?

Voor een re-integratie traject kun je in principe in heel Nederland* bij Jados terecht. In onderling overleg maken we afspraak over hoe en waar we je begeleiden.

* De steden zoals vermeld op de locatie pagina elders op deze website en in het aanmeldformulier bieden geen compleet beeld voor een re-integratie traject.

Bekijk onze locaties

Past Jados
bij jou?

Of eigenlijk: passen we bij elkaar? We hopen dat je met de informatie op deze pagina al een goed beeld hebt gekregen over Jados en of je denkt dat we bij jou passen. Meer informatie over wat nodig is nodig is om jou te kunnen bieden wat je nodig hebt, maar ook welke voorwaarden wij, het UWV of de gemeente stellen vind je bij ‘Past Jados bij jou?’.

 


Past Jados bij jou?

Aanmelden

Interesse in re-integratie door Jados? Op onze aanmeldpagina vind je belangrijke informatie en wat je kunt doen als je nog vragen hebt. Ook kun je je op deze pagina geheel vrijblijvend aanmelden.


Aanmelden

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 


Onze aanmeldfunctionarissen staan voor je klaar.

Ben je niet in de gelegenheid om ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen? In de middag zijn we op afspraak bereikbaar. Voor het maken van deze telefonische afspraak kun je mailen naar vragen@jados.nl Hier kun je ook naar mailen voor al je overige vragen.


Christa
Charlotte
Anna
Cora