MENU SLUIT

Begeleid wonen Drachten

Begeleid wonen
Drachten

Heb je autisme en zou je graag zelfstandig willen wonen maar lukt dat nog niet helemaal alleen? Bij Jados kom je te wonen in 1 van onze ruime appartementen máár met een begeleider in de buurt.

Drachten biedt begeleiding aan jongeren en volwassenen met de diagnose autisme. Begeleid wonen in Drachten richt zich op verschillende leefgebieden en wordt op maat aangeboden. Eigen regie van de persoon over zijn ontwikkelingsmogelijkheden staan bij ons centraal. Begeleiding is tijdens vaste uren aanwezig op de locatie van maandag tot en met vrijdag. In het weekend is er, voor nood, telefonische hulp mogelijk van de bereikbare dienst.

Op dinsdagavond is er een theemoment en 1 keer per maand een bewonersoverleg. Tijdens het overleg komen er verschillende onderwerpen aan bod die bewoners zelf inbrengen. Dit wordt door de bewoners vormgegeven. Begeleiding is hierbij ook aanwezig. Op vrijdagavond eten we gezamenlijk. We doen geregeld gezellige activiteiten. Verder is er altijd
ruimte om activiteiten te ondernemen met elkaar!

Begeleid wonen Drachten

  • leren herkennen wanneer en waarom je vastloopt (in een taak)
  • opbouwen van vriendschappen
  • werken aan je gezondheid
  • het omgaan met stress en angst
  • contact met je opleiding of werk
  • een (studie)planning maken
  • ondersteuning bij het zoeken van werk
  • zoeken van een hobby

Persoonlijk begeleider
Iedere bewoner heeft als vast aanspreekpunt een persoonlijk begeleider. Samen met je persoonlijke begeleider vertaal je het begeleidingsplan in concrete haalbare doelen. De samenwerking tussen jou, de persoonlijk begeleider en je werk of opleiding vinden wij hierbij belangrijk.

Achter de schermen zijn gedragswetenschappers of eventueel een werkcoach betrokken bij jouw begeleidingstraject met een focus op jouw persoonlijke ontwikkeling.

Alle medewerkers van Jados beschikken minimaal over een relevant hbo-diploma en hebben aanvullende cursussen over autisme gevolgd.

Jouw levensverhaal als uitgangspunt
Jados begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in jezelf maar ook in de relatie tot anderen. Jouw levensverhaal is daarbij belangrijk. We kijken we verder dan een diagnose. Iedereen is uniek. We horen graag van jou zelf welke gebeurtenissen in jouw leven je hebben gemaakt tot wie je bent. En wat jij nodig hebt je persoonlijke ontwikkeling, zodat je jezelf kunt zijn en kunt werken aan je eigen toekomst.

Voor jezelf opkomen, je zelfredzaamheid (weerbaarheid) ontwikkelen en sociale vaardigheden vergroten zijn belangrijke onderdelen van de begeleiding. Bij Jados zien we autisme als een andere ontwikkeling en niet als een stoornis. Dit lost niet direct iets op, maar maakt wel dat we verder moeten zoeken naar waarom iets gebeurt. We kijken naar wat achter gedrag zit. Hoe komt het dat iets (nog) niet lukt?

Bij Jados proberen we daar op aan te sluiten. We gaan uit van ieders kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn belangrijk voor ons.

De verantwoordelijkheid en de regie liggen bij jou, maar de begeleider ondersteunt je waar nodig. Zo is er ruimte voor ervarend leren.

Begeleid wonen in Drachten
De intensiteit van ieder begeleidingstraject is er op gericht dat deze (stapsgewijs) wordt afgebouwd. Zelfstandig wonen, eventueel met ambulante begeleiding, het met plezier doorlopen en succesvol afronden van een opleiding, tevredenheid over het leven, plezier hebben in je werk en/of het vinden van een baan zijn hierbij belangrijk. Hoeveel tijd dit in beslag neemt is afhankelijk van verschillende factoren zoals jouw specifieke ontwikkeldoelen, jouw eigen mogelijkheden maar (als je op zoek bent naar werk) ook de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Gemiddeld genomen duurt een traject 2 jaar.


Aanmelden