27 september 2022

Autisme en studeren – Op tijd hulp vragen is essentieel

Lizette Colaris is studentendecaan voor Zuyd Hogeschool in Maastricht. Ze heeft hier 14 opleidingen onder haar hoede als decaan. (Bij een decaan kun je terecht met je persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op je studie.) Vanuit haar rol ziet ze wat de meerwaarde is van het contact met Jados voor studenten met autisme.


Lizette vertelt hoe ze in aanraking kwam met Jados.

“In 2013 kwam ik bij mijn aantreden als decaan al direct in contact met Jados (toen nog Stumass). In de overdracht van een collega werd ik meteen gewezen op het belang van Jados voor de studenten en dat ze nauw betrokken zijn bij de begeleiding. Ik heb toen ook gelijk deelgenomen aan een gesprek met een Jados begeleider en een student waarin er werd gesproken over de studievoortgang.

Het is heel waardevol dat er iemand is die neutraal is en die kan meeluisteren naar de opmerkingen die gemaakt worden en naar de feedback over het functioneren van een student. Daarnaast kan deze persoon ook goed meedenken over oplossingsrichtingen. Dat is ook heel fijn voor mij; dat er iemand is die de student goed kent en die goed snapt waar de student mee te maken heeft. Zo krijg ik ook inzicht in wat wel en niet werkt.”

Wat vinden studenten fijn aan de begeleiding vanuit Jados volgens jou?

“Wat ik merk aan studenten is dat ze het fijn vinden dat, als er iets is, ze bij iemand terecht kunnen die met ze mee kan kijken. Ik geef zelf ook wel eens aan dat, als ze ergens niet uitkomen; ‘Bespreek dit even met Vera of Sanne (Begeleiders van Jados) en leg het ze even voor. Maar vaak zijn zij zelf al bij zo’n gesprek.

Wat ik zelf prettig vind is dat ik veel ondersteuning krijg van de Jados begeleiders die studenten bijstaan. Ze denken mee over activiteiten die helpend kunnen zijn voor studenten. Zo zijn we net een maandelijkse peer-groep gestart met een aantal studenten in samenwerking met Jados. Hier kunnen studenten met (kenmerken van) autisme ervaringen en tips met elkaar uitwisselen wat zij als heel prettig ervaren.”

Autisme bespreken op de Open Dag

“Tijdens de open dagen die wij organiseren heb ik altijd een aantal folders liggen, ook van Jados. Ik bespreek graag op voorhand de mogelijkheden die er zijn en raad ouders en (toekomstig) studenten altijd aan om direct een indicatie aan te vragen bij de gemeente voor begeleiding tijdens de studie. Ik merk wel dat er meer studenten binnenkomen die al een bepaald bewust zijn hebben (door een diagnose). Maar soms zeggen ze ook veel te laat dat ze hulp nodig hebben. Dan hebben ze bijvoorbeeld op de middelbare school veel ondersteuning gehad en willen ze het op het hbo alleen doen. Vaak is het dan ploeteren. En als er dan na driekwart jaar een gesprek komt waaruit blijkt dat het niet lukt, is dat wel wat laat. Dan is het lijden een last. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we tijdens de open dag de mogelijkheden van Jados al bespreken. “

Aandacht voor docent (begeleiders)

“Het zou goed zijn als docenten en docent begeleiders meer over studenten met autisme zouden kunnen leren. Dat ze meer leren over hoe ze het herkennen en wat ze precies kunnen doen. En ik denk overigens dat de dingen die ze zouden kunnen doen voor alle studenten goed zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het aanbieden van korte cursussen of workshops en meer informatie hierover verspreiden.

Ik ben altijd wel in contact met opleidingen om te bespreken of we studentbegeleiders een gespecialiseerde training of iets dergelijks kunnen laten volgen. Ik organiseer hiervoor ook lezingen over autisme (voor docenten begeleiders) en hoe je dit kunt herkennen bij studenten en wat je dan kunt doen. Jados werkt hier ook altijd graag aan mee. Het is prettig dat zij hier ook aanwezig zijn en dingen kunnen toelichten. Dit wordt door iedereen als prettig ervaren en de noodzaak van deze kennis wordt ook wel gezien, daarom proberen we dat met enige regelmaat te organiseren.”

Wat wil je verder nog delen?

“Ik raad studenten het boek van Kinge Siljee aan – Survivalgids voor autistische studenten. Dit is een heel compleet, concreet en praktisch boek. Ik heb studenten dit ook laten lezen en die zijn allemaal enthousiast. Ze zeggen zelfs; ‘Dit had ik eerder moeten hebben.”
Lees ook deze verhalen