22 september 2021

Inclusief onderwijs

Iris wordt begeleid vanuit Jados Wageningen, waar ze ook student is op de Universiteit. Ze schreef een blog gericht op inclusief onderwijs, nu alles weer is gericht op offline/fysieke lessen.


Door Iris Barten

Hoi! Mijn naam is Iris, ik ben 26 jaar en master student aan Wageningen University & Research (WUR). Een van de dingen die mij als persoon omschrijven, is dat ik autisme heb, en dat ik momenteel een knieblessure heb als gevolg van een val over het tapijt.

Op 18 augustus 2021 ontving ik een e-mail vanuit de WUR waarin stond dat er aankomend academisch jaar meer onderwijs offline (fysiek) op de campus gaat plaatsvinden en dat daardoor het aanbod van online onderwijs vermindert/verdwijnt. Op Instagram had ik meerdere verhalen over dit thema voorbij zien komen, bijvoorbeeld van mensen in een rolstoel die nu minder goed onderwijs kunnen volgen nu de lessen weer allemaal fysiek zijn. Maar ook uit eigen ervaring van vrienden met autisme hoorde ik dat niet iedereen weer naar de in real-life lessen uit keek, gezien dit voor sommigen veel prikkels oplevert. Tegelijkertijd heb ik momenteel een knie blessure waardoor ik lastiger loop en ook tot vorige week niet kon fietsen, wat eigenlijk zou betekenen dat ik niet zelfstandig naar de universiteit zou kunnen. Al deze informatie en ervaringen bij elkaar leidde er toe dat ik graag een reactie wilde geven op de e-mail van de WUR, om zo bewustzijn te creëren dat terug naar ‘normaal’ onderwijs, niet per se wenselijk is, wanneer dit inhoud dat bepaalde mensen hierdoor minder tot niet meer mee kunnen doen. Mijn reactie op de WUR:

Verminderde toegankelijkheid van onderwijs

Om te beginnen is het fijn dat de huidige corona maatregelen het toelaten om weer meer onderwijs fysiek op de campus plaats te laten vinden. Voor veel mensen, zowel studenten als docenten, zal het een opluchting zijn dat dit weer mogelijk is. Echter, zal deze vermindering van maatregelen niet voor iedereen veilig zijn, zonder online opties. Dit is onder andere het geval voor mensen die in de risicogroep vallen van COVID-19, mensen die wonen of werken met mensen die in de risicogroep vallen, mensen die niet gevaccineerd zijn of mensen die angstig zijn. Het weghalen van online onderwijs leidt tot een vermindering van de toegankelijkheid van onderwijs wanneer er mensen zijn die hierdoor minder kunnen deelnemen. Dit kan zijn vanwege het risico om corona op te lopen of wanneer mensen er om andere redenen baat bij hebben om online te studeren. Denk hierbij aan mensen met een fysieke handicap of psychische aandoening. Bijvoorbeeld voor mensen die vanwege hun lichamelijke gesteldheid lastiger reizen of mentaal moeite hebben met de prikkelverwerking die offline onderwijs met zich meebrengt. Voor onder andere deze mensen is offline onderwijs een noodzaak aangezien ze hierdoor beter functioneren.

Voordelen online lessen

Een argument om de universiteiten weer te openen is dat het mentale welzijn van studenten slecht is. Vergeet hierbij niet, dat studenten die baat hebben bij het behouden van online onderwijs (risicogroep, handicap etc.) ook een mentale gezondheid hebben. Het weghalen van online onderwijs leidt er toe dat deze studenten minder tot niet meer mee kunnen doen. Het uitsluiten van mensen is discriminatie en als het gaat om mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of psychische gesteldheid heet dit validisme. Mijn doel van dit bericht is de bewustwording van het feit dat het van belang is om, naast fysiek onderwijs, óók online onderwijs aan te blijven bieden zodat het onderwijs inclusief is en iedereen kan (blijven en gaan) meedoen. Hierbij daargelaten dat er bepaalde lessen zijn, zoals bijvoorbeeld laboratorium practica, die fysiek plaatsvinden. Maar dat het opnemen van een les op video niet mogelijk is wanneer dit niet de standaard manier van zaken is, de faciliteiten in het lokaal dit niet toelaten of wanneer een docent niet bereid is om deze moeite te nemen, zou geen reden mogen zijn om het onderwijs niet online aan te bieden. Ter aanvulling hierop, kan het voor studenten sowieso prettig en nuttig zijn om een les nogmaals te kunnen bekijken om de lesstof beter te begrijpen of ter voorbereiding op een tentamen.

De missie van de WUR luidt: ’To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Waarbij ‘Society and well-being’ een van de kerngebieden is waar WUR zich op richt (Missie & Domein, z.d.). Wat COVID-19 betreft is de huidige wereldwijde situatie wisselend en onvoorspelbaar. Vandaar dat WUR diens best kan doen om het onderwijs aan te bieden op een zo veilig mogelijke manier. In acht nemend dat fysiek onderwijs niet voor iedereen even veilig (of toegankelijk) is.

Op naar duurzaam, toegankelijk en veilig onderwijs. Voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Iris Barten
Student Wageningen University & Research.

Wageningen University & Research. (n.d.). Missie & Domein. WUR. Retrieved August 22, 2021, from https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Missie-en-Domein.htm

Wil jij je na het lezen van deze blog ook uitspreken voor inclusiviteit (bij jouw school of universiteit)? Doe dit vooral! Schrijf bijvoorbeeld ook een brief of laat op een andere manier van je horen want hoe meer mensen zich uitspreken, hoe meer zicht ergens in komt en hoe eerder er actie ondernomen wordt. En verder, teken de petitie op: https://onderwijsnapandemie.petities.nl/
Lees ook deze verhalen