15 december 2022

Jados is World-class Workplace van 2022 in de GGZ

Afgelopen jaar mochten wij, op basis van de resultaten uit ons medewerkersonderzoek, de titel ‘Beste werkgever in de GGZ’ in ontvangst nemen. Voor de tweede keer nog wel want in 2019-2020 hadden we deze eer ook al (zie foto). De onafhankelijke organisatie die dit onderzoek uitvoert is Effectory. Zeynep Ruijter van Effectory ging in gesprek met onze bestuurder Martijn van Gompel en vroeg hem naar het geheime recept voor medewerkerstevredenheid. 

“We vinden het belangrijk dat er goed naar medewerkers geluisterd wordt”, legt Martijn van Gompel, bestuurder van Jados, uit. Jados heeft onlangs het label ‘Word-Class Workplace’ mogen ontvangen en is door medewerkers uitgeroepen tot Beste Werkgever in de geestelijke gezondheidszorg. “Het is géén trucje, de basis zit in gelijkwaardigheid”. 

Het geheime recept voor werknemerstevredenheid

Met een eNPS-score van 41,4 is Jados beduidend succesvoller dan de benchmark van Nederland.

Martijn van Gompel: “Er is géén geheim recept. Wanneer medewerkers dezelfde missie en visie delen als je organisatie en worden gehouden aan waarden waarin ze daadwerkelijk geloven, wordt werk per definitie leuk. Ik geloof niet in specifieke programma’s voor het verbeteren van medewerkerstevredenheid.

Luisteren naar medewerkers bij Jados is geen ‘verbetertraject’, het is onderdeel van hoe we als organisatie zijn. Door onze platte organisatiestructuur met altijd een bepaalde nabijheid vanuit leidinggevende of andere medewerker, hebben werknemers doorgaans gevoel hebben dat er daadwerkelijk naar ze geluisterd wordt”.

Het World-class Workplace label én de prijs voor ‘World-class Workplace van 2022 in de GGZ’ is een bevestiging dat de organisatie op de goede weg is. “We zijn trots op onze organisatie en het resultaat hiervan is dit label. Het bevestigt dat onze medewerkers zich gewaardeerd voelen en dat we een sterke cultuur van gelijkwaardigheid hebben”, besluit Martijn van Gompel.

Jados is het bewijs dat een organisatie een werkplek van wereldklasse kan worden door de focus op haar mensen, door zorgvuldig te luisteren naar hun behoeften en hen aan te moedigen hun mening te uiten. Door een omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Van een vragenlijst naar focus op feedback

Voor de samenwerking met Effectory stuurde Jados periodiek vragenlijsten naar medewerkers. Deze vragen werden intern opgesteld zonder rekening te houden met andere bedrijven. Een van de belangrijkste redenen om over te stappen op Effectory was de mogelijkheid om te zien hoe ze zich verhouden tot hun branchegenoten. “Vragen die gesteld worden zijn gebenchmarkt. Met Effectory kun je jezelf beter vergelijken”. Martijn vervolgt: “De hele reis die je met Effectory maakt zorgt ervoor dat je focus krijgt op het hele proces. Door samen te werken met Effectory heeft de opvolging van de vragenlijst veel meer aandacht gekregen.”

Jados heeft met succes het bewustzijn van medewerkersfeedback vergroot en iedereen van leidinggevenden tot het managementteam betrokken door in het begin aandacht en urgentie te creëren. Dit heeft onder andere gezorgd voor een hoge response bij de onderzoekresultaten (72%). “Het geeft vertrouwen dat mensen het gevoel hebben dat ze hun geluid kunnen laten horen en weten dat er daadwerkelijk ook wat mee gedaan wordt.”

Een voortdurende uitdaging voor alle grote organisaties is ervoor te zorgen dat individuele resultaten en feedback daadwerkelijk worden gehoord. De mogelijkheden van Effectory’s platform helpen Jados dit effectiever te doen.

“Omdat je vragen kunt koppelen aan leidinggevende en aan teams, kun je heel goed verschillende teams benaderen en je aanpak op teamniveau aanpassen. Een bijkomend voordeel is dat mensen zich veel beter herkennen in de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Dit maakt het gemakkelijker om individuele resultaten te horen, wat vooral belangrijk is voor de groep mensen die nu minder tevreden is.”

Effectory is een belangrijk onderdeel van de strategie van Jados voor werknemersonderzoek. “Het proces beperkt zich niet tot de vragenlijst en de analyses, maar ook de vervolgacties. Een goede verwerking van feedback en terugkoppeling aan medewerkers is essentieel voor het succes van deze strategie.”

Personeelsontwikkeling als belangrijkste aandachtspunt

Jados heeft de feedbackinstrumenten van Effectory de afgelopen 3 jaar gebruikt en is goed op de hoogte van de meeste onderwerpen die betrekking hebben op de zorgen van de medewerkers. Uit de World-class Workplace enquête blijkt dat er weliswaar geen nieuwe thema’s zijn, maar dat er op verschillende gebieden nog ruimte voor verbetering is.

“Op het gebied van scholing kunnen we nog een flinke stap zetten. Zo zijn we nu veel specifieker met een strategisch opleidingsplan aan de slag gegaan en bekijken we hoe we scholing en professionalisering een prominentere plek in de organisatie kunnen geven.”

Een uitdaging hierbij is de platte organisatiestructuur van Jados. “Veruit onze grootste groep medewerkers is Ambulante Begeleiding. Er zal niet voor iedereen ruimte zijn om door te groeien. Daarom kijken we ook naar ontwikkeling van mensen in de breedte: opleiding en verbeteren binnen vakgebied op Professioneel vlak en persoonlijk vlak.”

Een uitdaging, vooral in de GGZ, is de krapte op de arbeidsmarkt. Het kan moeilijk zijn om gekwalificeerde werknemers te vinden en het wordt steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat je organisatie zich onderscheidt van de concurrentie. “Het label World-class Workplace kan ons helpen het beste talent aan te trekken. We gebruiken het in vacatures en in arbeidsmarktcommunicatie om te laten zien dat we een cultuur en werkomgeving hebben die onze medewerkers waarden.”

Credits voor dit stuk gaan naar: Zeynep Ruijter van Effectory
Volg Effectory op Linkedin:  www.linkedin.com/company/effectory
Lees ook deze verhalen