28 juni 2021

Van burn-out naar fijne werkplek

Begin 2020 komen we via een psychologenpraktijk waar we veel mee samenwerken (het autisme kenniscentrum (AKC) van Dokter Bosman) in contact met een man die op dat moment 1,5 jaar thuis zit van zijn werk na te zijn uitgevallen met een burn-out. Bij het AKC werd de diagnose autisme gesteld. Behandeling is echter niet toereikend en het AKC schakelt ons in om te inventariseren of wij een werktraject kunnen uitvoeren.


Door Saskia, Ellen en Yvonne

Passend werk
Omdat deze man nog een contract heeft lopen bij de werkgever valt hij onder de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie. In eerste instantie wordt een werktraject niet gefinancierd, maar wat we deze man wel kunnen bieden is ambulante begeleiding. De begeleiding wordt opgestart, waarbij we ook zicht houden op het verloop van het re-integratietraject (op dat moment uitgevoerd door re-integratiebureaus die al bekend zijn bij de werkgever). Op het moment dat er geen voortgang zit in de re-integratie en meneer overgaat naar een 3e spoor traject (er moet gezocht worden naar passend werk buiten de eigen organisatie), beslist het bedrijf dat wij alsnog het re-integratietraject mogen uitvoeren.

De werkcoach en ambulant begeleider werken hierbij zorgvuldig samen. De huidige functie is niet meer mogelijk; wat dan wel? Onzekerheid, somberheid en angst voor de toekomst spelen zowel op werkgebied als privé een grote rol. Er wordt o.a. een GDA (Grafische Dossier Analyse) gemaakt, het angstmodel wordt besproken en beetje bij beetje durft meneer de stap te zetten naar het solliciteren buiten de organisatie. We gaan op zoek naar een kleinschalige werkplek, waar opbouw van uren en taken mogelijk zijn en de kans op een positieve werkervaring groot is.

Teamwork
De samenwerking tussen regio’s van Jados wordt ingeschakeld, met resultaat: één van de werkcoaches in Eindhoven werkt al enige tijd samen met een veelbelovende werkplek waar meneer kan worden voorgesteld. Meneer wordt aangenomen en werkt er inmiddels al enige tijd naar tevredenheid, nog door ons ondersteunt met jobcoaching en ambulante begeleiding.

Korte lijnen en samenwerken hebben voor alle betrokkenen geleid tot een succesvol traject!
Lees ook deze verhalen