21 maart 2023

Je gehoord en begrepen voelen

Roos begeleidt Christian. In deze blog vertellen ze hoe de begeleiding bij Jados wordt vormgegeven en wat hun ervaringen zijn.


Een fijne baan hebben, maar toch moeite hebben bij bepaalde aspecten van werk. Op jezelf willen wonen, maar denken dat je zoveel zelfstandigheid niet aankunt. Niet van je studietijd kunnen genieten doordat er zoveel verandert. Zomaar een paar voorbeelden waar mensen met autisme tegenaan kunnen lopen. Zij kunnen terecht bij een organisatie als Jados. Roos Kerckhaert is hier begeleider. “Wij zijn er voor mensen die in de levensfase waar werk of studie centraal staan wat extra ondersteuning nodig hebben. We richten ons hierbij op het vergroten van de zelfstandigheid en van de kwaliteit van leven. In de begeleiding staat altijd de persoon met zijn of haar levensgeschiedenis centraal. We kijken goed naar persoonlijke ervaringen en de eigen kracht van mensen. Samen vorm geven aan de begeleiding vinden we erg belangrijk.”

Waarvoor kun je bij Jados terecht?

Jados biedt verschillende vormen van dienstverlening. “We hebben door heel Nederland woonlocaties en studentenhuizen. Hier hebben bewoners een eigen kamer of appartement en is iedere werkdag begeleiding aanwezig bij wie ze terecht kunnen met vragen en problemen. Daarnaast begeleiden we ook mensen ambulant die (nog) thuis wonen of al een eigen woonplek hebben. Tot slot bieden we jobcoaching en werktrajecten aan mensen die specifiek begeleiding nodig hebben naar of op het werk.”

‘Jados is een geweldige ondersteuning voor mensen met autisme,
of ze nu studeren of werken.’

Christian, 28 jaar.

Christian wordt begeleid door Jados

Christian (28) woont bij zijn ouders in Tilburg en vertelt hoe het is om begeleid te worden door Jados. “Tijdens mijn studie milieukunde in Wageningen woonde ik zelfstandig op een studentenkamer, waarbij ik ambulante begeleiding heb gekregen van Stumass (de studententak van Jados, die nu ook de naam Jados draagt). Na mijn afstuderen ben ik teruggegaan naar mijn ouders in Tilburg en aan het werk gegaan.” Christian wil graag als het financieel mogelijk is, op zichzelf gaan wonen. “Het is fijn om hierbij ambulante begeleiding vanuit Jados te krijgen.” Bij de begeleiding staat het sociale aspect, het privé leven in combinatie met werken centraal.

Voor zaken waar hij in zijn werk tegenaan loopt kan Christian sinds kort gebruikmaken van een jobcoachtraject via Jados. “Ik vind het belangrijk dat er ruimte is om mijn verhaal te vertellen. Ik krijg vaak signalen terug van mijn begeleidster waardoor ik het gevoel heb dat ik word gehoord en begrepen. Daarnaast vind ik het fijn dat je ambulante begeleider meteen je probleem doorpakt door te kijken naar oplossingen. De begeleidster denkt met je mee wat er gedaan kan worden en ondersteunt je bij het maken van een stappenplan. Het is ook fijn om tijdens gesprekken te controleren of en hoe je dingen aanpakt.”

Je gehoord en begrepen voelen is ontzettend belangrijk beaamt ook Roos. Maar dat gaat niet vanzelf. Zeker als je een nieuwe begeleider krijgt. ‘In het begin is het altijd even wennen. Je moet echt een band opbouwen met elkaar. Op den duur stel je je beiden meer open en wordt het natuurlijker om samen te praten. Het wordt al snel vertrouwd. Bij Jados spelen we in op de behoefte die past bij de levensfase en ontwikkeling van de persoon die we begeleiden. Tijdens de studietijd was de begeleiding gericht op de eerste stappen van zelfstandigheid als student en alles wat daarbij komt kijken. Nu Christian werkt is de begeleiding gericht op zaken die passen bij deze fase van het leven. Het is fijn dat hij daarnaast ook een jobcoachttraject mag volgen bij Jados waarin de focus ligt op zaken waar
hij in zijn werk tegenaan loopt.”

Christian vult haar aan. “De begeleiding haalt de wind uit de zeilen bij mijn ouders, je kunt je problemen kwijt. Roos is voor mij een vertrouwenspersoon die rust en ondersteuning biedt. De winst zie je als je werkt aan je doelen, soms zie je zelf maar weinig vooruitgang terwijl er onbewust dingen beter gaan”.

‘Naast iemand staan en begeleiden waar nodig’
Roos Kerckhaert, begeleider bij Jados

Maar ook leren omgaan met de directe sociale omgeving en de samenleving en daar ook gebruik van maken als dat nodig is. “Bij Jados is het uitgangspunt dat mensen uiteindelijk voldoende zelfstandigheid ontwikkelen en zo minimaal mogelijk afhankelijk zijn van hulpverlening. Werken aan de weerbaarheid van mensen is hierbij ontzettend belangrijk.”

De gesprekken met Roos bieden Christian een uitlaatklep, een moment om te reflecteren en begeleiding te krijgen op de gebieden waarbij hij dat nodig acht. “Christian is iemand die hard werkt om zijn doelen te behalen. Het voelt betekenisvol om hierin naast hem te staan en hem te begeleiden waar nodig.”

 

*Afbeelding is ter illustratie.
Lees ook deze verhalen