12 juli 2022

Cliënten waarderen Jados met een 7,66

De cliënten van Jados waarderen de organisatie gemiddeld met een 7,66. Dat blijkt uit het jaarlijkse Jados cliënttevredenheidonderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. We willen niet voorbij gaan aan het feit dat er ook cliënten zijn die minder tevreden zijn.

Wie vulden het onderzoek in?

Het cliënttevredenheidsonderzoek is in februari* uitgevoerd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 28,03 jaar en het gemiddeld aantal maanden in zorg 26,51 maanden. De meeste respondenten kwamen uit de dienstverlening ‘ambulante begeleiding en studeren’ (39,4%).

 

De cijfers

Het gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid is een 7,66. Dit was in 2020* een 7,52. De tevredenheid over de organisatie is dus iets gestegen. Het aantal cliënten dat Jados een 5 of lager als rapportcijfer geeft is bovendien iets gedaald, van 8,4% naar 8,1%. Ook op de vraag of je Jados zou aanbevelen aan mensen met een soortgelijke begeleidingsvraag scoren we met een 7,9 iets beter dan bij het vorige onderzoek. Mooie cijfers waar we blij mee zijn.

 

Conclusie en verbetermaatregelen

We zijn trots op dit gemiddelde cijfer. Jados scoort goed op alle punten rondom de begeleiders. Wel mag er meer aandacht komen voor het bestaan van de cliëntenraad. Ook de communicatie/informatievoorziening vanuit Jados richting de cliënt is een aandachtspunt. Zeker omdat dit laatste punt ook uit het onderzoek van 2020 als aandachtspunt naar voren kwam. We gaan dan ook onderzoek doen naar de beste manier voor structurele informatievoorziening/communicatie richting de cliënt. De cliëntenraad werkt aan een flyer om zichzelf meer onder de aandacht te brengen.

* Het laatste onderzoek was eind 2020. In verband met de aanpassing van de plan-en controlcyclus van Jados is het onderzoek van eind 2021 verplaatst naar februari 2022.

Laatste nieuwsBlijf op de hoogte

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan ongeveer tien keer per jaar onze nieuwsbrief.