20 december 2021

Corona maatregelen Jados

Lockdown: blijf in gesprek!

Net als waarschijnlijk de meesten van ons heeft de mededeling dat Nederland weer in Lockdown gaat ons overvallen. Zeker in combinatie dagen als Kerstmis en oud en nieuw vraagt dit het nodige van een ieder van ons. Belangrijkste boodschap die we iedereen willen meegeven is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Bespreek je eventuele zorgen, gevoelen van onrust etc. met mensen om je heen. Medebewoners, collega’s, vrienden, medestudenten, je begeleiding, ouders of andere mensen bij wie je je gehoord voelt. Je hoeft het niet alleen te doen!

Bespreek keuze type locatie
Iedere Jados locatie heeft met elkaar opnieuw bekeken welk type locatie van toepassing is/het best passend is. Zo weten we zeker dat hierover geen misverstanden ontstaan. Het type locatie dat je bent zegt iets over de consequenties van een eventuele thuisquarantaine (weer verplicht binnen een huishouden ook als iedereen gevaccineerd is), maar ook over de mogelijke afstand die je creëert tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners.

Belangrijkste overweging bij het vaststellen welke type van toepassing is, is de afstand die bewoners tot elkaar hebben in onderling contact en het gebruik van gezamenlijke ruimtes als sanitair/keuken/kamer.

Bezoekregeling
Jados volgt de door de overheid vastgestelde bezoekregeling. Tijdens de lockdown is dit 2 personen per dag en 4 personen met Kerstmis en Oud en Nieuw. Bewoners op locaties stemmen onderling af hoe passend en verantwoord omgegaan wordt met extern bezoek. Uitgangspunt is de geldende maximum aantal gasten per dag in huis, de 1,5 meter richtlijn en dat bezoek alleen welkom is indien iedereen klachtenvrij is.

Bezoek door begeleiding van Jados (bij ambulante of werk begeleiding) zorg is en NIET gezien wordt als bezoek. Er hoeft dus geen keuze te worden gemaakt tussen begeleiding en bezoek vanuit hun netwerk.

Sluiting centraal kantoor
Het centraal kantoor in Arnhem is gesloten voor bezoek. Het kantoor blijft toegankelijk voor ambulante begeleiders die een afspraak hebben met een cliënt. Ook zijn we telefonisch bereikbaar.

Ambulante begeleiding
Bij ambulante zorg stemmen we in onderling overleg af of de afspraak gewoon fysiek kan plaatsvinden. Juist in deze onzekere tijd kan live contact extra belangrijk zijn en dit heeft dan ook zeker de voorkeur, mits dit verantwoord (klachtenvrij en met inachtneming van voldoende afstand en ventilatie) kan.

Laatste nieuwsBlijf op de hoogte

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan ongeveer tien keer per jaar onze nieuwsbrief.