29 juli 2021

Corona maatregelen Jados

Jados volgt vanzelfsprekend alle ontwikkelingen rondom corona op de voet. Wij houden ons aan de algemene richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM/de overheid. Er gelden specifieke richtlijnen en adviezen voor ‘zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ met soms aanvullingen of uitzonderingen voor ‘wmo en/of ggz ’. Deze vertalen wij naar algemene uitgangspunten die passend zijn voor de begeleiding die wij bij Jados bieden. Deze worden met regelmaat gedeeld met onze medewerkers. Omdat iedere Jados regio, locatie of situatie uniek is, is er vaak sprake van maatwerk oplossingen welke in samenspraak met betrokkenen tot stand komen. Op deze pagina informeren we je over een aantal algemene onderwerpen. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons of je contactpersoon op. Cliënten en hun netwerk kunnen met vragen terecht bij begeleiding.

Er voor zorgen dat we er zijn voor elkaar, juist nu!

Jados respecteert de richtlijnen en besluiten van de overheid en handelt hier ook zo goed mogelijk naar. Maar wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij Jados betrokken is weet dat ons beleid erop gericht is het live contact daar waar dat verantwoord kan, zoveel mogelijk in stand te houden. En er voor te zorgen dat we er zijn voor elkaar als cliënten en medewerker. Gelukkig kunnen we bij Jados onze begeleiding over het algemeen goed vorm geven met in acht neming van de anderhalve meter richtlijn.

Thuisquarantaine

Er zijn strikte richtlijnen vanuit het RIVM over thuisquarantaine. Naast de standaard regel dat je met klachten thuis blijft en je laat testen, heeft de thuisquarantaine richtlijn gevolgen voor de eventuele gezinsleden van de persoon met klachten, omdat het hele gezin (medebewoners) ook thuis moet(en) blijven. En bij een daadwerkelijke besmetting in quarantaine moet.

Ten aanzien van de richtlijn rondom thuisquarantaine maakt JADOS binnen haar locaties onderscheid in 3 type locaties:

  • Type 1: Een gezamenlijke groep/huishouden binnen 1,5 meter van elkaar
  • Type 2: Zelfstandige huishoudens of gezamenlijk huishouden met 1,5 meter afstand tot elkaar houden binnen 1,5 meter van elkaar:
  • Type 3: Tussen situaties/meerdere huishoudens

Iedere JADOS locatie heeft dan ook een keuze gemaakt over welke type locatie het best passend is. Want tegenover de consequenties van een eventuele thuisquarantaine, staat de mogelijke afstand die je creëert tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners.

Belangrijkste overweging in de typering is de afstand die bewoners tot elkaar hebben. Is het mogelijk of functioneert de groep dusdanig dat onderling contact (binnen anderhalve meter) niet of nauwelijks voorkomt of te vermijden is? En is het hierdoor verantwoord om te zeggen dat wanneer iemand op de locatie klachten heeft, medebewoners niet besmet zijn en dus ook niet thuis hoeven te blijven?

Informeer bij jouw locatie welk type dit is en welke maatregelen hier gelden t.a.v. de richtlijnen rondom thuisquarantaine.

Bezoekregeling

Voor bezoek geldt dat locaties onderling met bewoners afstemmen hoe passend en verantwoord omgegaan wordt met bezoek. Uitgangspunt is het maximum aantal bezoekers in huis dat de overheid ook adviseert, de 1,5 meter richtlijn en dat bezoek alleen welkom is indien iedereen klachtenvrij is. In het licht van de (dreigende) eenzaamheid wordt goed gekeken hoe eenzaamheid zo dicht mogelijk bij huis opgelost kan worden. Bijvoorbeeld door contact binnen een locatie extra te stimuleren. Bezoek door begeleiding van Jados (bij ambulante of werk begeleiding) is zorg en wordt NIET gezien als bezoek. Cliënten hoeven dus niet te kiezen tussen begeleiding en bezoek vanuit hun netwerk.

Vaccinatiebeleid cliënten en medewerkers Jados

Het vaccinatietempo zit er goed in en inmiddels hebben alle medewerker en cliënten die dat willen een afspraak om te vaccineren kunnen maken. Zoals eerder gemeld gelden voor medewerkers/cliënten die gevaccineerd zijn dezelfde richtlijnen als voor medewerkers/cliënten die (nog) niet gevaccineerd zijn. Hierin volgen wij de landelijke richtlijn die voorschrijft je ook na vaccinatie je aan alle bestaande richtlijnen te houden. Daarnaast is het zo dat Jados de vaccinaties van medewerkers (en cliënten) niet registreert, dus onderscheid maken is ook niet mogelijk.

Vakantie

Sinds 15 mei is reizen naar het buitenland weer mogelijk, maar geldt een reisadvies per land (zie ook www.wijsopreis.nl). Als Jados volgen wij dit advies en onderliggende voorwaarden. We zijn blij dat met de vakantie voor de deur dat er meer mogelijkheden voor vakantie in binnen- en buitenland zijn/komen. En wensen iedereen een fijne, veilige en zorgeloze vakantie toe.

Centraal kantoor gesloten

Ons centraal kantoor in Arnhem is vanwege het ‘werk zoveel mogelijk thuis’ advies weer gesloten voor bezoekers. Telefonisch zijn we wel bereikbaar.

Blijf in gesprek

Hoe mensen de coronasituatie ervaren, verschilt per persoon. Belangrijk advies aan iedereen is om in gesprek en contact met elkaar te blijven, zodat we steun vinden bij elkaar en elkaar helpen. Contact en verbinding blijven belangrijk om met dit soort bijzondere omstandigheden om te gaan. Ook nu corona langere tijd onderdeel van ons leven uit maakt.

Laatste nieuwsBlijf op de hoogte

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan ongeveer tien keer per jaar onze nieuwsbrief.