18 september 2021

Corona maatregelen Jados

Grote stap!
Op 25 september wordt een grote stap gezet in het coronabeleid. De 1,5 meter als verplichting verdwijnt, beperkingen in het mbo en hoger onderwijs worden opgeheven en bijna alles is weer mogelijk, eventueel in combinatie met de corona checkapp. Tegelijkertijd is het duidelijk dat corona niet weg is en er ook nog wel onzekerheden blijven voor de toekomst.

Met het verdwijnen van m.n. de anderhalve meter richtlijn geldt dat ook voor Jados een aantal richtlijnen komen te vervallen. Dit betekent niet dat we automatisch terug gaan naar hoe het was voor corona. Veel mag weer, maar het verschilt van mens tot mens hoe dit ervaren wordt. Met elkaar moeten we een manier vinden hoe met deze verschillende ideeën, behoeftes en gevoelens om te gaan. Het is al vaak gezegd en dus ook nu ontzettend belangrijk; dit kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan en respect te hebben voor andermans wensen en rekening met elkaar te houden.

Ga met elkaar in gesprek
Cliënten onderling, cliënten met medewerkers en als collega’s onder elkaar; ga actief met elkaar in gesprek over waar je je prettig bij voelt, welke belemmeringen of angsten je ervaart en welke afspraken je maakt om tot een leefbare en werkbare situatie te komen. Op een locatie, in een werksetting, tijdens overleggen of in welke situatie dan ook. Vraag waar een ander behoefte aan heeft, geef jouw wensen of zorgen aan, heb begrip voor ieders standpunt en probeer met elkaar tot goede, gedragen keuzes te komen. En voel je deze vrijheid niet of vergeet de ander rekening met jou te houden, probeer ook dat bespreekbaar te maken.

Vaccinatie
De overheid geeft aan de mogelijkheden voor het registreren van vaccinaties (voor bepaalde sectoren) te onderzoeken. Als Jados zullen we deze ontwikkelen volgen. We willen benadrukken zowel medewerkers als cliënten het recht hebt om geen antwoord te willen geven op de vraag of je gevaccineerd bent. Hopelijk is praten over vaccineren binnen Jados geen taboe, omdat het duidelijkheid kan geven en helpen in gesprekken met elkaar onderling.

Thuiswerkadvies en overleggen
Jados heeft voortdurend het thuiswerkadvies gevolgd. Nu dit thuiswerkadvies wordt versoepeld, maken we daar graag gebruik van en zijn we blij dat medewerkers elkaar weer meer live kunnen ontmoeten. Met het afschaffen van de anderhalve meter richtlijn vanaf 25 september achten wij het ook verantwoord om overleggen, vergaderingen en samenkomen in grotere groepen weer toe te staan. Onder welke omstandigheden dat voor medewerkers ook verantwoord voelt, bespreek je met elkaar.

Centraal kantoor weer open

Vanaf maandag 27 september is het centraal kantoor van Jados weer van 9.00 tot 17.00 uur geopend.

Laatste nieuwsBlijf op de hoogte

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan ongeveer tien keer per jaar onze nieuwsbrief.